Hiukkabaanan 1-vaiheen rakentamiseen valtionavustusta

16.02.2023

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa on myönnetty jälleen valtionavustusta Oulun baanaverkon rakentamiseen. Traficom myönsi Oulun kaupungille avustusta Hiukkabaanan 1-vaiheen rakentamiseen yhteensä 1 458 576 €. Kyseessä on jo Oulun viides baana, jonka rakentamiseen on saatu valtion rahaa. Aiemmin Traficom on myöntänyt valtionavustusta Linnanmaan baanan, Mäntylän baanan, Maikkulan baanan ja Kembaanan rakentamiseen. Yhteenlaskettuna Oulun baanaverkon rakentamiseen on saatu jo yli viisi miljoonaa euroa valtionavustuksia.

Hiukkabaanan 1-vaiheessa perusparannetaan Kajaanintien pohjoispuolella kulkevaa vanhaa pyörätietä baana-tasoiseksi yhteensä 2,5 kilometrin matkalla välillä Raksila – Ranta-Kastelli. Myöhemmin rakennettava Hiukkabaanan 2-vaiheessa väylää jatketaan aina Hiukkavaaraan asti.

Yhteensä tukea myönnettiin 61 hankkeelle 38 kuntaan eri puolille Suomea.

Oulu on pyöräilykaupunki paitsi kansainvälisen maineensa, myös tilastojen valossa. Traficomin vuonna 2021 tekemän henkilöliikennetutkimuksen mukaan pyöräliikenteen osuus kaikista kaupungissa tehdyistä matkoista on Oulun seudulla selvästi Suomen suurin. Lähes joka viides matka eli 18 prosenttia pyöräiltiin. Yleisesti ottaen Oulun seudulla vuonna 2021 tehdyistä matkoista 41 % tehtiin kestävillä liikkumismuodoilla ja 57 % henkilöautolla.

Avustusta kävelyn ja pyöräliikenteen parantamiseen 38 kunnalle 61 hankkeeseen, Traficomin tiedote 15.2.2023

Traficomin henkilöliikennetutkimus -raportti 2021