Hönttämäki–Jääli-kuntoradan kunnostustyöt alkavat viikolla 43

24.10.2023

Hönttämäestä Jääliin johtavalla kuntoradalla alkaa siltapenkereen parannustyöt 25.10. Tarkoituksena on loiventaa Kievarinreitin ylikulkusillan jälkeistä mutkaa Polvikankaalla.

Kuntorataa pyritään pitämään käytössä mahdollisuuksien mukaan. Kiertoreitti on opastettu maastoon, ja lenkkeilijöitä pyydetään tarvittaessa käyttämään lähellä kulkevia pyöräily- ja kävelyteitä.

Työmaan kesto on noin kaksi viikkoa. Urakoitsijana toimii VRJ Pohjois-Suomi.