Hyvinvoinnin edistämisen avustusten päätökset viivästyvät

07.06.2023

Oulun kaupungin kirjaamoon on saapunut hyvinvoinnin edistämisen avustuksia runsas määrä, lähes 80 hakemusta. Kirjaamo on kuormittunut ja hakemusten kirjaaminen asianhallintajärjestelmään on viivästynyt.

Hakemusten käsittelyssä on henkilöstöresurssipula, kun avustuspäätöksiä valmistelemassa on vain yksi työntekijä tavanomaisen viiden henkilön henkilöstövahvuuden asemesta. Rekrytointeja on käynnissä, mutta henkilöstöpulan paikkaamiseen kuluu aikansa. Lisäksi avustuksia on haettu osin väärillä kriteereillä sekä väärillä lomakkeilla.

Näistä syistä hyvinvoinnin edistämisen avustusten päätökset viivästyvät. Yhteisötoiminta pyrkii valmistelemaan avustusesityksen mahdollisimman pian kesälomien jälkeen viimeistään elokuun loppuun mennessä. Hyvinvoinnin edistämisen kohdeavustukset käsitellään myöhemmässä vaiheessa.