Hyvinvoinnin edistämisen järjestöavustuksen liitteiden toimittamiseen lisäaikaa 14.6. saakka

10.06.2024

Myönnettyjen hyvinvoinnin edistämisen järjestöavustusten liitteiden toimittamisaikaa on jatkettu, sillä liitteitä oli toimittamatta lähes puolella hakijoista. Jotta avustus voidaan maksaa, liitteet tulee toimittaa viimeistään perjantaihin 14.6. klo 15.30 mennessä Oulun kaupungin kirjaamoon. 

Avustuksia on jo alettu maksaa niille, joilla kaikki pyydetyt liitteet on toimitettu asianmukaisesti.

Liitteinä tulee toimittaa: järjestön toimintasuunnitelma, talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan, toiminta- tai tilintarkastuskertomus ja selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä, että se on käytetty tarkoituksenmukaisesti (tämä toimii myös edellisen vuoden raporttina, jos on avustusta haettu), tilinpäätös ja tase tiedostoineen sekä yhdistyksen säännöt.

Liitteet toimitetaan kirjaamoon

Toimita liitteet sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@ouka.fi. Kirjoita viestikenttään maininta: Hyvinvoinnin edistämisen järjestöavustus, liite.

Voit myös toimittaa liitteet postitse osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki (käyntiosoite: Kansankatu 55 A). Kuoreen merkintä: Hyvinvoinnin edistämisen järjestöavustus, liite. Kirjoita liitteiden saatteeseen selkeästi, mihin hakemukseen liitteet kohdistuvat.

Lisätietoa hyvinvoinnin edistämisen järjestöavustuksesta