Hyvinvoinnin edistämisen järjestöavustukset ovat valmistelussa

11.08.2023

Hyvinvoinnin edistämisen järjestöavustusten päätösesityksiä valmistellaan parhaillaan. Kaikkiaan avustushakemuksia on saapunut yhteensä 73 kappaletta.

Yhteisötoiminnan valmistelemat avustusesitykset esitellään hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa 23. elokuuta.

Esittelyn jälkeen hyvinvoinnin, kotoutumisen ja osallisuuden edistämisen johtaja Pirjo Nikula tekee päätökset myönnettävistä avustuksista.

”Järjestöt ovat hakemuksissaan kuvanneet paljon yhteistyössä tehtävää hyvää toimintaa, joka edistää kaupungin hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumista”, Nikula toteaa.

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijalle kirjallisella päätöksellä. Hyvinvoinnin edistämisen kohdeavustukset käsitellään järjestöavustusten päätösten valmistuttua.