Hyvinvointia yhteistyössä -yhdistysillat Oulun pohjoisella alueella toimiville järjestö- tai yhdistystoimijoille – ideoiden keruu käynnissä

26.02.2024

Järjestöt ja yhdistykset pääsevät päättämään 10 000 euron alueellisen järjestöavustuksen käytöstä Oulun pohjoisen alueen asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvointia yhteistyössä -yhdistysilloissa käydään läpi etukäteen sähköisen kyselyn kautta saatuja ideoita. Niissä ideoidaan myös, miten 3. sektorin toimijat voivat yhteistyössä edistää Oulun pohjoisen alueen asukkaiden hyvinvointia.

Yhdistysillat pidetään Kellon yhteisötilassa 14.3. ja Ritaharjun koulussa 20.3.:

 • Kellon yhteisötila (ent. Kellon asukastupa, Kellontie 272, 90820 Oulu) 14.3.2024 kello 17.30-19.30
  Asuinalueet: Asemakylä, Haukipudas, Kello, Kiviniemi, Martinniemi
 • Ritaharjun koulu (Ritakierros 2, 90540 Oulu) 20.3.2024 kello 17-19
  Asuinalueet: Rajakylä, Pateniemi, Ritaharju, Pöllönkangas, Kuivasjärvi

Huomioitavaa ennen iltaan osallistumista:

Järjestöt ja yhdistykset, ilmoittautukaa sähköisen kyselyn kautta yhdistysiltaan sekä kertokaa ideanne asukkaiden hyvinvointia edistävästä toiminnasta, jota haluatte toteuttaa yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa (vähintään yksi yhteistyökumppani). 

Ideat voi jättää sähköisen kyselyn kautta tai sähköpostitse Janika Harjulle: janika.harju@ouka.fi otsikolla "Alueellinen järjestöavustushaku".

Sähköpostissa tulee kuvata seuraavat asiat: 

 • Idean sisältö
 • Minkä muun toimijan kanssa teette yhteistyötä idean toteuttamisessa
 • Arvio avustuksen tarvittavasta määrästä euroina
 • Millä alueella toimintaa toteutetaan
 • Kummassa yhdistysillassa idea käsitellään: Asemakylä-Haukipudas-Kello-Kiviniemi-Martinniemi-yhdistysillassa 14.3.24 vai Rajakylä-Pateniemi- Ritaharju-Pöllönkangas-Kuivasjärvi-yhdistysillassa 20.3.2024
 • Teema/teemat, joihin toiminta vastaa (teemat annettu hakuohjeessa)
 • Yhteyshenkilö/ yhteyshenkilöt idean osalta
 • Muut tarvittavat lisätiedot.

Ideointiajan päättymispäivät:

 • Asemakylä-Haukipudas-Kello-Kiviniemi-Martinniemi-yhdistysillassa käsiteltävät ideat: 11.3.2024
 • Rajakylä-Pateniemi-Ritaharju-Pöllönkangas-Kuivasjärvi-yhdistysillassa käsiteltävät ideat: 18.3.2024

Avustusta ei ole mahdollista saada toimintaan, johon kaupunki on jo myöntänyt avustusta. Avustus maksetaan yhdelle yhdistykselle, joka koordinoi kulut.

Teemat, joista ainakin yhteen ideoitavan toiminnan tulee vastata:

 • Yksinäisyyden ehkäisy ja yhteisöllisyyden lisääminen (nuoret, työikäiset, ikäihmiset)
 • Sydänturvallisuuden lisääminen (esim. sydäniskureiden hankinta, hätäensiaputaidot)
 • Luontohyvinvointi (marjastus/sienestys tutuksi, luonnossa tapahtuvaa toimintaa jne.)
 • Vanhemmuuden tuki (perheille yhteistä toimintaa, ilta-aikaan tapahtuvaa toimintaa lapsille ja nuorille, lastenhoitoapua, parisuhteen tuki).

Kaikki saadut ja illan aikana kehitetyt ideat arvioidaan Oulun kaupungin hyvinvointitiimissä ja toteuttamiskelpoiset kootaan idealistaksi. Idealistalle päässeiden ideoiden ehdottajiin/yhteyshenkilöihin ollaan yhteydessä sekä sovitaan ideoiden toteuttamisesta ja suunnittelusta. Kaikille yhdistysiltaan osallistuneille sekä sähköisen linkin kautta yhteystietonsa jättäneille lähetetään tietoa toteuttamiskelpoisista ideoista. 

Alueellisen järjestöavustuksen tavoitteena on lisätä asukkaiden ja 3. sektorin toimijoiden osallistumismahdollisuuksia sekä oululaisten hyvinvointia. Pohjoisen Oulun alueella toteutettava alueellisen järjestöavustuksen haku on kokeilu, joka toteutetaan uusien toimintatapojen kehittämiseksi Oulussa.

Lisätietoja: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija Janika Harju, Oulun pohjoinen alue, janika.harju@ouka.fi