Hyvinvointilautakunta: Mielenterveyspalveluiden muutoksessa tarvitaan lisää vuoropuhelua ja yhteistä kehittämistä

25.02.2022

Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta sai 24.2. kokouksessaan viranhaltijoiden selonteon mielenterveyspalveluiden tilanteesta ja toimenpiteistä tilanteen helpottamiseksi. Kokouksessa kuultiin myös työsuojeluvaltuutettuja.

Oulun kaupungin mielenterveyspalveluissa on meneillään vuonna 2018 alkanut mittava muutosohjelma yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Muutosten tavoitteena on parantaa oululaisten hoitoon pääsyä ja tarjota heille oikea-aikaista palvelua, vahvistaa perusterveydenhuollon osaamista ja vastaavasti vähentää sairaalahoidon tarvetta. Muutoksessa aikuisten mielenterveyshoidon vastaanotto ja hoitoonohjaus on tuotu hyvinvointikeskuksiin.

Muutos on aiheuttanut työntekijöissä myös huolta ja väsymystä. Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta kysyi mielenterveyspalvelujen henkilöstön näkemyksiä ja ehdotuksia muutosprosessiin liittyen anonyymin kyselyn avulla.

Kysely toteutettiin viikolla 7. Kysely lähetettiin mielenterveyspalveluiden niihin työyksiköihin, joiden toimintaa muutosohjelma on konkreettisesti vaikuttanut. Kyselyyn vastasi 68 prosenttia työntekijöistä.

Kyselyn tulosten mukaan henkilökunta tukee muutosohjelman tavoitteita, niistä oltiin yksimielisiä. Henkilöstö koki tavoitteet tärkeinä ja myös lautakunta tukee tavoitteiden saavuttamista.

Kyselyn mukaan muutosvauhti on kuitenkin ollut liian kova ja se koettelee työntekijöiden jaksamista. Työntekijät toivovat tulevansa muutoksissa paremmin kuulluiksi ja satsauksia työhyvinvointiin. Muutoksissa on myös vielä useita kehitettäviä yksityiskohtia, jotka aiheuttavat epäselvyyttä ja kuormitusta. Työntekijät pitävät tärkeänä resurssien lisäämistä mielenterveyspalveluissa. Nämä ongelmat on tunnistettu myös työnantajan puolelta.

Vuoropuhelua työntekijöiden ja johdon välillä parannetaan ja yhdessä tehtävää kehitystyötä lisätään kevään aikana monin tavoin. Lisäresurssien ja mahdollisten ostopalvelujen tarve jonojen purkamiseksi tullaan arvioimaan. Esitys mielenterveyspalveluiden sijaispoolin vakinaistamisesta tulee hyvinvointilautakunnan käsiteltäväksi myöhemmin.

Hyvinvointilautakunta antoi vahvan viestin siitä, että muutosprosessia tulee kehittää yhdessä henkilöstön kanssa jatkossa vahvasti henkilöstöä osallistaen. Hyvinvointilautakunta peräänkuuluttaa myös, että kyselyn tuloksia on hyödynnettävä aidosti, sillä ne antavat tärkeää tietoa. Muutosprosessia tullaan seuraamaan jatkossakin.