Hyvinvointipalvelujen järjestöavustukset haetaan Pohteelta

18.11.2022

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestöavustushaku vuodelle 2023 on alkanut 15.11.2022. Hyvinvointialue tukee järjestöavustuksilla yleishyödyllistä toimintaa, joka edistää pohjoispohjalaisten ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja/tai turvallisuutta.

Aluehallitus keskusteli määrärahasta kokouksessaan 3.11.2022. Aluehallitus piti järjestöavustuksia niin tärkeänä, että se linjasi tavoitteeksi nykytason säilyttämisen, vaikka hyvinvointialueen talouden tasapainottamistarve on suuri. Aluevaltuusto päättää järjestöavustuksiin käytettävissä olevasta määrärahasta 19.12.2022.

Avustusten myöntäminen perustuu hyvinvointialueen järjestöavustusperiaatteisiin. Toiminta- ja kerta-avustusten myöntämisen tukena käytetään pisteytystä. Avustusten hakijoita pyydetään tutustumaan avustusperiaatteisiin ja pisteytykseen ennen hakemuksen tekemistä:

Avustuksilla tuettavan toiminnan tulee toteuttaa hyvinvointialuestrategian painopisteitä, strategisia periaatteita ja toimenpiteitä. Toiminnan tulee tukea ja täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja tai pelastuspalveluja ja toimia yhteistyössä näiden palvelujen kanssa. Avustusta ei myönnetä hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevaan toimintaan eikä toimintaan, joka saa vuodelle 2023 avustusta kunnasta.

Avustusperiaatteiden mukaisesti toiminta-avustuksia haetaan vuosittain määriteltynä hakuaikana syksyisin. Kumppanuus- ja kerta-avustuksia voi hakea ympäri vuoden. Hyvinvointialueen järjestöavustusten haku vuodelle 2023 toteutuu seuraavasti:

  • Toiminta-avustusten hakuaika on 15.11.-14.12.2022
  • Kumppanuusavustusten jatkuva haku on auki 15.11.2022 alkaen
  • Kerta-avustusten jatkuva haku on auki 15.11.2022 alkaen

Avustusperiaatteiden mukaisesti hyvinvointialue pyrkii siihen, että avustuksia haetaan ensisijaisesti sähköisen avustusjärjestelmän kautta. Koska sähköistä avustusjärjestelmää ei ehditä hankkia tämän vuoden puolella, vuoden 2023 avustushaussa käytetään Webropolia.

Avustusten hakijat voivat tutustua hakemusten kysymyksiin etukäteen PDF-versioista:

Avustusperiaatteiden mukaisesti avustuskelpoiset hakijat voivat hakea avustuksia yhdessä ja toteuttaa toimintaa yhteisvastuullisesti. Hyvinvointialue tarjoaa hakijoiden käyttöön sopimuspohjan, jota voi hyödyntää:

Kumppanuusavustusten osalta hakemus käynnistää neuvottelumenettelyn, jossa hyvinvointialue käy yhdessä hakijan kanssa läpi toimintaa ja sen kytkeytymistä sosiaali- ja terveys- tai pelastuspalveluihin. 

Hakijoille on tarjolla videomuotoista opastusta sekä avoin tilaisuus, jossa voi esittää kysymyksiä avustushakuun liittyen:

Tutustu tietosuojaselosteeseen:

Yhdyspintalautakunta päättää toiminta-avustuksista ja siihen mennessä valmistelluista kumppanuusavustuksista ja kerta-avustuksista tammikuun kokouksessa. Yhdyspintalautakunta päättää kumppanuusavustuksista ja kerta-avustuksista tämän jälkeen tarvittaessa joka kokouksessa.

https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/