Infoa asuntomessujen tonttihausta - perehdy materiaaleihin ja osallistu tilaisuuksiin

14.11.2022

Asuntomessut Oulussa 2025 tonttien hakuaika alkaa 2.1.2023.  Asuntomessutonttien hakuoppaassa kerrotaan, mitkä ovat hakuun tulevat asuntomessutontit, tontinluovutusehdot ja miten tontteja haetaan. Verkkosivuille on koottu oppaan ohella tontteja koskevat suunnitteluaineistot: tonttikartat, kaavakartat, rakentamistapaohjeet ja katu- ja ympäristösuunnitelmat.

Tontteja voivat hakea yksityishenkilöt, yhteisrakennuttamista varten perustetut ryhmät, rakennusliikkeet ja rakennuttajat. 

Perehdy hakuoppaaseen ja suunnitteluaineistoihin verkkosivuilla. 

Esittelytilaisuudet syksyllä 2022

Tonttihausta ja asuntomessujen ehdoista järjestetään seuraavat tiedotus- ja keskustelutilaisuudet, joihin voi osallistua Ympäristötalolla kahvila Leetassa (Solistinkatu 2) tai Teamsin kautta etänä.

Pientalotontit 22.11.2022, klo 18-21. 

Kerrostalotontit 1.12.2022, klo 13-16. 

Asuntomessutonttien hakemisesta lyhyesti

Asuntomessualueen tonttien hakuajat:

  • Pientalotontit (AO-, AP ja AO-7) 2.1.-28.2.2023
  • Kerrostalotontit (AK, AKR) 2.1.-31.1.2023

Päätökset tontinsaajista tehdään kerrostalotonttien osalta helmikuun 2023 loppuun mennessä ja pientalotonttien osalta  huhtikuun 2023 loppuun mennessä.

Tonttia haetaan suunnitelmaluonnoksilla, jotka on kohdennettu ensisijaiseen tonttivaihtoehtoon.

Asuntomessutonttien saajat osallistuvat Oulun asuntomessuihin 2025 ja sitoutuvat saamaan rakennustyöt valmiiksi määräaikaan 25.5.2025 mennessä. Heidän vastuullaan on myös hankkia kohteeseen näytteilleasettaja, joka vastaa messukohteen sisustamisesta, messuaikaisesta esittelystä ja näyttelymaksusta.

Hakuvaiheessa laadittujen luonnossuunnitelmien pohjalta suunnittelua jatketaan tontin saamisen jälkeen kehittämällä esimerkiksi tilaratkaisuja ja tarkentamalla suunnitelmia lupavaiheeseen. Asuntomessualueen rakentamista ja suunnittelua ohjataan Oulun kaupungin rakennusvalvonnan viranomaisohjauksella yhteisneuvotteluina alueittain, korttelikohtaisesti ja hankekohtaisena palveluna ja asuntomessuhankkeen laaturyhmän toimesta.

Kevään 2023 aikana Oulun rakennusvalvonta järjestää suunnittelun ja rakentamisen avoimia infotilaisuuksia, joissa keskitytään erityisesti Hartaanselänrannan alueen rakentamisen aiheisiin: sisätilojen ylilämpenemisen hallinta, vähähiilisen rakentamisen tavoitteet, energiatehokkuus, puurakentaminen arkkitehtuuri ja tekniset ratkaisut, äänitekninen suunnittelu, päivänvalo asuintiloissa, esteettömyys, asuttavuus ja kiertotalous rakentamisessa.

Messutontit kartalla rajattuna sinisellä katkoviivalla.