Kaakkurinkangas ja Kuivasjärvi valittiin täydennys- ja tiivistämisrakentamisen projektiin

15.05.2024

Oulun keskeisellä kaupunkialueella käynnistetään vanhojen pientalovaltaisten asuinalueiden täydennys- ja tiivistämisrakentamisen projekti. Projektissa paneudutaan tapoihin, joilla vanhoja pientaloalueita voitaisiin täydentää ja tiivistää siten, että asukkaat voisivat osallistua asuinalueensa kehittämiseen. Pilottikohteiksi valitut Kaakkurinkangas ja Kuivasjärvi ovat nopeassa ajassa rakennettuja, alkujaan lapsiperheiden suosimia pientalovaltaisia alueita, joiden väestön ja rakennuskannan keski-ikä ovat nykyisin melko korkeita.

Kaksivuotisen projektin aikana voidaan kohdentaa korjausneuvontaa alueiden tyypillisimpiin rakennuksiin, lisätä viihtyisyyttä ja edistää kaupunginosakulttuuria yhdessä asukkaiden kanssa. Projektissa alueille perustetaan asukkaiden muodostamat osallisuusryhmät.

Kasvua suunnataan rakennetuille alueille

Maankäytön toteutusohjelman 2024–2028 sekä Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan valmistelun asettamien tavoitteiden mukaan kaupungin kasvua tulee suunnata yhä enemmän jo rakentuneille alueille.

”Haluamme ohjata väestökehitystä positiiviseen suuntaan väestömäärältään vähenevissä lähiöissä ja keskuksissa. Täydentämällä ja tiivistämällä edistetään asuntokannan monipuolisuutta erilaisiin tarpeisiin ja lisätään paikallisten palvelujen käyttäjiä. Suuntaamalla uudis- ja lisärakentamista vanhoille alueille hillitään yhdyskuntarakenteen levittäytymistä”, kertoo kaupunkiympäristöjohtaja Marko Kilpeläinen.

Asukkaiden osallistumisesta kaupunginosan kehittämiseen on hyviä kokemuksia Kaukovainion ja Kaijonharjun lähiöiden kehittämisprojekteista.