Kaavojen tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia elokuussa

21.06.2022

Yhdyskuntalautakunta on kuuluttanut ja asettanut kesäkuussa nähtäville useita eri kaavoja.

Osasta nähtävillä olevista kaavoista järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia elokuussa seuraavasti:

Lisätietoja kaavahankkeista, nähtävillä olevat aineistot sekä tiedot järjestettävistä tilaisuuksista löytyvät hankkeiden projektikorteilta sekä asemakaavoituksen nettisivulta kohdasta ajankohtaista, johon laitetaan tilaisuuksien osallistumislinkit elokuussa pari päivää ennen tilaisuuksia.