Kaijonharju Photowalk kutsuu tutustumaan asuinalueeseen uusin silmin

25.11.2022

Juuret puskevat asfaltin läpi ja kuoriaiset luovat reittejä kaatuneen puun kaarnan alle. Kaijonharju näyttäytyy luonnonläheiseltä asuinalueelta, jossa rakastetaan koiria. Kaijonharjun väestöstä 15% puhuu äidinkielenään muuta kieltä kuin suomea. Miltä Kaijonharju näyttää kaijonharjulaisen silmin, mitkä ovat niitä paikkoja, joissa auringonlasku on kauneimmillaan ja millainen on kuvakävely pyörätuolilla liikkuen?

Lauantaina 26.11.2022 klo 12.00 Kaijonharjuun avautuu ulkoilmanäyttely, jossa nähdään syksyn aikana järjestettyjen Kaijonharju Photowalk -kuvakävelyiden lopputulokset. Syksyn 2022 aikana järjestetyt kuvakävelyt ovat olleet kaikille avoimia ja tavoitteena on ollut tutustua omaan alueeseen uusin silmin – jakaen tietoa alueen historiasta, omista kokemuksista ja paikoista. Valokuvat on ripustettu alueen asukkaiden päivittäisten reittien varrelle, julkiseen tilaan ihmisten nähtäväksi, samalla houkutellen tutustumaan Kaijonharjun alueeseen kuvaajien johdattelemana. Kuvakävelyitä on vetänyt kuvataiteilija Tuomo Kangasmaa.

Avajaisten yhteydessä julkaistaan myös Kaijonharju Photowalk -pienlehti, johon on koottu projektin kuvaajien otoksia, näkökulmia kävelystä taiteen tekemisen välineenä sekä lyhyitä kommentteja taiteen ja kulttuurin merkityksestä kaavoitusprosessissa sekä kaupunginosakulttuurissa.

Kaijonharju Photowalk on Photo North – Pohjoisen valokuvakeskuksen ja Oulun kaupungin yhteistyöprojekti ja osa Kestävä Kaijonharju -lähiöhanketta. Hankkeessa pyritään lisäämään alueen asukkaiden hyvinvointia ja osallistamaan kuntalaisia asemakaavaprosessiin. Taide- ja kulttuuritoimet toimivat keskustelun avaajina sekä väylänä kaupungin ja asukkaiden välissä. Kävelyiden aikana Kaijonharjun alueen rajat ovat laajenneet alueen maantieteellisten rajojen ylitse lähelle yliopiston kampusta sekä historiallisina ja ajankohtaisina näkökulmina ympäri Oulun kaupungin aluetta.