Kaijonharjun uusi päiväkoti on saanut rakennusluvan

16.06.2022

Kaijonharjuun rakennetaan uusi päiväkoti. Vanha Kaijonharjun päiväkoti on purettu vuoden 2022 alussa ja uusi päiväkoti rakennetaan samalle paikalle. Uuteen päiväkotiin rakennetaan tilat viidelle kokopäiväryhmälle. Suunnitteluvaiheessa varaudutaan myös mahdolliseen laajennustarpeeseen tulevaisuudessa.

Uusi päiväkotirakennus rakennetaan pääosin puusta. Tavoitteena on arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja ympäristövastuun huomioiva rakennus. Rakennuksen suunnittelua, rakentamista ja käyttöä ohjaa tavoite pienemmästä hiilijalanjäljestä ja suuremmasta hiilikädenjäljestä, halu parantaa yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä sekä pyrkimys vähentää lasten kasvuympäristön haitta-aineita.

”Kaijonharjun päiväkodin hankkeessa kiinnitettään huomiota materiaalien hiilijalanjälkeen  ja kierrätettävyyteen. Hiilijalanjälkilaskennan pilotoinnilla hankkeessa valmistaudumme tulevaan lainsäädännön muutokseen ja otamme askeleita kohti Oulun kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen toteutumista”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Reetta Leinonen Oulun Tilapalveluista.

Päiväkodin suunnittelusta vastaa suunnittelutoimisto Muuan Oy. Rakennukselle myönnettiin rakennuslupa 25.5.2022, rakentaminen alkaa syksyllä 2022 ja päiväkoti otetaan käyttöön syksyllä 2023. Hankkeen tavoitehinta on 4 486 000€.

Kuva Kaijonharjun uudesta päiväkodista