Kaista-ahon alueen katu-, ympäristö- ja vesihuoltosuunnittelun yleisötilaisuus etänä 5.4. klo 17

28.03.2022

Kiimingissä sijaitsevan Kaista-ahon alueen katu-, ympäristö- ja vesihuoltosuunnittelun yleisötilaisuus järjestetään etänä tiistaina 5.4.2022 klo 17.

Osallistu Microsoft Teams -yhteydellä tilaisuuteen klikkaamalla tätä linkkiä.

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on käynnistänyt yhdessä Oulun Veden kanssa katujen ja vesihuollon suunnittelun Kaista-ahon alueella Kiimingissä.

Alueelle rakennetaan asemakaavassa osoitettu Kaista-ahontie sekä jalankulku- ja pyöräväylä välille Pikkukierto – Kaistakuja. Kaista-ahontien alueella syntyvät katualueen hulevedet käsitellään Kaistakujan pohjoispuolelle toteutettavalla hulevesien käsittelyalueella.

Suunnittelua ohjaa vuonna 2021 valmistunut korttelia 314 koskeva asemakaava.

Suunnittelualueelle laaditaan yleisten alueiden katu- ja ympäristösuunnitelmat ja kunnallistekniset suunnitelmat, joihin sisältyy vesijohto ja viemäröinti, hulevesiviemäröinti, hulevesien käsittely ja katuvalaistus. Katujen sekä jalankulku- ja pyöräväylien rakentamisen yhteydessä parannetaan katu- ja viherympäristöä.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta asettaa suunnitelman nähtäville, josta ilmoitetaan erikseen.

Suunnittelutyö on aloitettu joulukuussa 2021. Suunnitelma valmistuu nähtäville oloa varten huhtikuussa 2022 ja rakennussuunnitelma valmistuu kesäkuussa 2022. Rakentaminen aloitetaan loppuvuodesta 2022.

Lisätiedot

Lisätiedot sekä tarkemmat karttakuvat löytyvät hankkeen projektikortilta Oulun kaupungin verkkosivulta.