Kaitoväylän ja Tietolinjan liikennejärjestelyiden rakentaminen käynnistyy

16.05.2023

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut käynnistää Kaitoväylän ja Tietolinjan liikennejärjestelyiden rakentamisen Linnanmaalla.

Rakentaminen alkaa toukokuun puolessa välissä ja työt valmistuvat lokakuussa 2023. Rakennustyö aiheuttaa liikennehaittaa työmaa-alueen läheisyydessä kävely-, pyörä- ja autoliikenteelle. Urakka-alueella on käytössä rakennustyön aikaiset liikennejärjestelyt koko urakka-ajan. Kohteen pääurakoitsijana toimii Säävälät Oy.

Katujen rakentaminen liittyy Ritaharjuntienvarren työpaikka-alueen asemakaavamuutokseen ja Nokian toimitilojen rakentamiseen. Hanke on jatkoa asemakaavan mukaisen uuden Ritaharjuntien rakentamiselle. Hanke sisältää Kaitoväylän ja Tietolinjan liikennejärjestelyiden rakentamisen. Hankkeeseen sisätyy Kaitoväylän ja Tietolinjan kiertoliittymän parantaminen sekä baanayhteyden rakentaminen Ritaharjuntieltä Kaitoväylälle Paavo Havaksen tien liittymään saakka.