Karri Oikarinen Oulun kaupungin hankejohtajaksi

08.08.2023

Oulun kaupungin hankejohtajaksi on valittu yhteiskuntatieteiden maisteri Karri Oikarinen (49). Syyskuun alussa tehtävässä aloittava Oikarinen johtaa Oulun kaupungin konsernihallintoon sijoittuvaa hankeyksikköä, jonka tehtävä on houkutella yksityisiä sijoittajia ja toteuttajia strategisesti tärkeisiin investointihankkeisiin ja edistää hankkeiden toteutumista.

Oulun kaupunginvaltuusto päätti hankeyksikön perustamisesta kuluvan vuoden talousarviopäätöksen yhteydessä. Oulussa on tarve saada yksityisiä sijoittajia sitoutumaan strategisiin kärkihankkeisiin, joista merkittävin ja ajankohtaisin on uusi monitoimiareena. Yksityiset investoinnit edistävät kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä sekä toteuttavat Oulun kaupungin strategista tavoitetta olla Suomen yritysmyönteisin kansainvälinen kasvukeskus.

Hankeyksikkö vastaa kaupunginhallituksen strategiseksi määrittelemien investointien vetovastuusta ja koordinoi investointien suunnittelua, hankintaa ja markkinointia. Yksikköön on tarkoitus rekrytoida alkusyksystä kaksi lisähenkilöä muun muassa suurinvestointien, kehityshankkeiden sekä investointien rahoituksen asiantuntijoiksi.  

Karri Oikarinen työskentelee tällä hetkellä Oulun kaupunginjohtajan erityisavustajana, vastuullaan muun muassa kaupungin edunvalvonta- ja vaikuttamistyö sekä kaupunginjohdon sidosryhmäyhteydet. Pääosan työurastaan hän on tehnyt yksityisellä sektorilla myynnin, markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijana ja johtajana. Hänellä on myös yrittäjäkokemusta.

”Hankeyksikön johtajan tehtävässä korostuu yksityisen ja julkisen sektorin välinen yhteistyö, josta Oikarisella on paljon kokemusta. Karrilla on pitkä kokemus markkinointi- ja myyntityöstä sekä edunvalvonta- ja vaikuttamistyöstä ja hän oli vahvasti mukana tuoreeseen hallitusohjelmaan kirjatun Pohjoisen ohjelman valmistelussa ja vaikuttamistyössä. Hän kykenee luomaan konsepteja, saamaan sidosryhmät sitoutumaan yhteisiin hankkeisiin ja vaikuttamaan aktiivisesti niiden läpisaamiseksi”, sanoo Oulun kaupungin konsernijohtaja Ari Alatossava, jonka alaisuuteen hankeyksikkö sijoittuu.

”Aloitan hyvillä mielin haastavassa ja kaupungin tulevaisuuden kannalta tärkeässä tehtävässä. Monitoimiareena on kärkihanke, mutta hankesalkussa on tilaa muillekin uusille, Ouluun eloa tuoville aloitteille. Oulu on hieno kaupunki ja on erittäin innostavaa päästä yhdessä yritysten, päättäjien ja kaupunkilaisten kanssa tekemään siitä entistäkin parempi”, Karri Oikarinen kertoo.