Kauppojen ja ravintoloiden tulee lajitella ja pitää kirjaa syntyvistä jätteistä

24.03.2023

Kauppojen, ravintoloiden ja muiden elintarvikeyritysten on lajiteltava ja pidettävä kirjaa toiminnassa syntyvistä elintarvikejätteistä. Taustalla on uudistunut jätelaki, jonka tavoitteena on muun muassa vähentää jätteen määrää sekä lisätä kierrätystä. Jätelaissa on ensimmäistä kertaa asetettu elintarvikealan toimijoille kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus toiminnassa syntyvästä elintarvikejätteestä.
 

Kakkupaloja vitriinissä

Kuva 1. Myös kahviloiden on huolehdittava, että toiminnassa syntyy mahdollisimman vähän elintarvikejätettä ja kirjattava jätteiden määrät ylös.

Mitä tietoja kirjanpidossa tulee olla ja kenelle tiedot lähetetään?

Elintarvikejätteeseen lasketaan alun perin syötäväksi kelpaavan ruoan eli ruokahävikin lisäksi myös ruoan ei-syötävät osat eli esimerkiksi luut, hedelmien kuoret ja kahvinporot. Kirjanpidossa edellytetään vähintään tietoa siitä

  • kuinka paljon elintarvikejätettä syntyy, esimerkiksi päivässä tai viikossa,
  • mistä jätelajista elintarvikejäte pääosin koostuu ja
  • minne jätteet on toimitettu.

Lisäksi mahdollisuuksien mukaan on arvioitava, kuinka paljon jätteestä olisi alun perin ollut syötäväksi tarkoitettua.

Kirjanpitoa ei tarvitse lähettää minnekään, mutta tiedot tulee esittää valvontaviranomaiselle pyydettäessä. Valvonnasta vastaa jätelain valvontaviranomainen eli kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Jätelain mukaan kirjanpitotiedot on säilytettävä vähintään kuusi vuotta.

Oulun seudun ympäristötoimi on tiedottanut toimialueensa elintarvikealan toimijoita kirjanpitovelvollisuudesta. Terveystarkastajat tarkistavat elintarvikelain mukaisten tarkastusten yhteydessä löytyykö yrityksiltä kirjanpito ja mitä se sisältää. Tarvittaessa ympäristötarkastajat voivat pyytää kirjanpidon nähtäväkseen.

Miksi tietoja kerätään?

Tavoitteena on, että kirjanpito auttaa toimijoita arvioimaan syntyvän jätteen määrää sekä sitä kautta vähentämään ruokahävikkiä. Suomi on yhdessä muiden EU-maiden kanssa sitoutunut YK:n ruokahävikin puolittamistavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää:

Jätelaki ja asetukset – mikä muuttui, miten toimin? | Ympäristöministeriö (ym.fi)

Elintarvikealalle opas elintarvikejätetietojen kirjaamiseen | Luonnonvarakeskus (luke.fi)

Opas elintarvikealan toimijoille elintarvikejätteen kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuuden noudattamiseksi (luke.fi) (pdf)