Kuvituskuva Oulusta

Kaupungin henkilöstön ja toimialojen osallisuus tärkeä osa Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki -toimintaa

20.06.2024

Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi lähestyy vauhdilla. Oulun kaupungin Oulu2026-yhteistyöryhmä käsitteli kesäkuun kokouksessa henkilöstön mahdollisuuksia osallistua Oulu2026-toimintaan sekä kaupunkiympäristöpalveluiden ja BusinessOulu toimialojen osallistumista kulttuuripääkaupunkivuoteen.

Oulun kaupungin työntekijälähettiläät olivat valmistelleet näkökulmia henkilöstön osallistumisesta Oulu2026-vuoteen. Työntekijälähettiläiden mukaan henkilöstö odottaa kulttuuripääkaupunkivuoteen osallistumista. Oulu2026 nähdään hyvänä estradina tuoda esille sitä kaikkea työtä, mitä kaupungissa tällä hetkellä jo tehdään.

Työntekijälähettiläät toivoivat, että Oulu2026-kokonaisuudesta saataisiin henkilöstölle vielä lisää tietoa ja ohjeistusta. Keskeisenä nähtiin myös henkilöstön kannustaminen osallistumiseen. 

Kaupunkiympäristöpalveluiden hallintokunnat mahdollistavat osana omaa toimintaa rakennetun ja rakentamattoman elinympäristöjen hyödyntämisen Oulu2026 sisältöjen toteuttamiseen. Kaupunkiympäristöpalveluissa on tärkeä varata resursseja kulttuuritoimijoiden neuvontaan ja opastuksen suunnittelun ohjaamisen sekä luvituksen suhteen. 

Elinkeinoliikelaitos BusinessOulun kaikki yksiköt suuntaavat ja huomioivat Oulu2026 kulttuurivuoden omassa toiminnassaan. Esimerkiksi yritysten perustamispalveluiden osalta yksikkö rohkaisee kulttuuri- ja luovien alojen toimijoita osallistumaan yrityshautomotoimintaan ja viemään Oulu2026 kimmokkeena syntyneitä ideoitaan eteenpäin kannattavan liiketoiminnan näkökulmasta.