Kaupunginhallitus 19.3.2024, ennakkotiedote päätöksistä

19.03.2024

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 19.3.2024. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Suora linkki esityslistaan: Haetut kokoukset (ouka.fi)

Katso kaupungin esityslistat ja pöytäkirjat osoitteessa Kaupunki ja hallinto | Oulun kaupunki (ouka.fi)

1. Oulun kaupungin tilinpäätös 2023. Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Europarlamenttivaalit 2024, yleiset ennakkoäänestyspaikat. Esittelijä lisäsi päätösesitykseen seuraavan kohdan:” Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että keskusvaalilautakunta lisää yhden ennakkoäänestyspaikan Kaijonharjun suuralueelle.” Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Europarlamenttivaalit 2024, vaalipäivän äänestyspaikat. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Oikaisuvaatimus lähidemokratiatoimikunnan avustuspäätökseen, Tanja Sirviö (Oukris-vanhempainverkosto), Alueellinen toimintaraha 2024. Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Oulun A-kilta ry:n toiminnan tukeminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu. 

7. Hankeselvitys Kiiminkijoen koulun peruskorjauksesta ja Kiimingin suuralueen peruskoulujen jatkosta. Lauri Nikula esitti asiaan seuravan palautusesityksen:” Kaupunginhallitus palauttaa hankeselvityksen siten, että siinä selvitetään Kiiminkijoen koulun uudisrakennukseen sijoittuminen Jokirannan tontille, kuten koulun henkilökuntakin on palautteessaan esittänyt.” Asiasta äänestettiin. Asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 10-2, yksi tyhjä ääni. Esittelijä lisäsi päätösesitykseen seuraavan kohdan:” Suunnittelussa otetaan huomioon riittävät lähiliikunta ja välituntialueet, liikennejärjestelyjen toimivuus ja turvallisuus sekä huomioidaan yhtenäiskoulun pedagogiset ratkaisut.” 

Päätösesitys hyväksyttiin.