Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Oulun Infran osittaista ulkoistamista

02.05.2023

Kaupunginhallitus päätti 2.5. kokouksessaan esittää kaupunginvaltuustolle Oulun Infra -liikelaitoksen osittaista ulkoistamista. Kaupunginhallitus lisäsi päätösesitykseen maininnan, että ”liikkeenluovutuksessa ja sen myötä tulevissa kilpailutuksissa tulee kiinnittää erityistä huomiota palvelun laatuun, laadun valvontaan sekä henkilöstön asemaan ja hyvinvointiin.” Jos esitetty malli toteutuu, kaupunki kilpailuttaa ulkoisilta markkinoilta infrarakentamisen sekä katu- ja viheralueiden kunnossapidon.

Oulun Infrasta tehtiin aiemmin selvitys, jossa esitettiin kahta vaihtoehtoista mallia, joilla päästäisiin säästötavoitteisiin. Kaupunginhallituksen päätös pohjautui tähän erillisen työryhmän tekemään selvitykseen. Ulkoistamisella tavoitellaan 1,9 miljoonan euron säästöä.

”Oulun Infra -liikelaitos tuottaa maa- ja ympäristörakentamispalveluita sekä ympäristön ja ulkoliikuntapaikkojen kunnossa- ja puhtaanapitopalveluita. Infrarakentamisesta ja katujen kunnossapitopalveluista merkittävä osa tuotetaan jo tällä hetkellä ostopalveluina. Oulun kaupungilla on paljon kokemusta ja toimivat mekanismit palveluiden kilpailuttamiselle sekä niiden valvonnalle”, kertoo konsernijohtaja Ari Alatossava.

Jos päätös etenee käytäntöön, henkilökunta ulkoistettavien toimintojen osalta siirtyy liikkeenluovutuksella kilpailutuksen voittaneelle palveluntuottajalle. Tämä koskisi noin 130 työntekijää. Liikkeenluovutus ei koske ylläpitoon ja rakentamiseen liittyvää suunnittelu-, hankinta- ja valvontatehtävien hoitamista. Myös katu- ja viheralueiden kunnossapidon urakoiden suunnittelu- ja valvonta, sekä ympäristösuunnittelu jäävät edelleen Oulun kaupungin järjestettäväksi.

”Siirtyvään henkilöstöön sovellettaisiin nykyisiä palvelussuhteen ehtoja työehtosopimuskauden loppuun eli kevääseen 2025 asti. Tämän jälkeen henkilöstö siirtyisi kilpailutuksen voittaneen yrityksen työehtosopimuksen piiriin. Varsinaisesta liikkeen luovutuksen ajankohdasta ja henkilöstönsiirtosopimuksesta päätettäisiin myöhemmin kaupunginhallituksessa”, kertoo henkilöstöjohtaja Tuomas Halonen.

Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa kevään aikana. Palveluhankinnan ja samalla liikkeenluovutuksen tavoiteajankohta on kesä–syksy 2024.