Kaupunginhallitus päätti palveluverkkolinjauksista

05.06.2023

Kaupunginhallitus päätti tänään kokouksessaan 5.6.2023 esittää kaupunginvaltuustolle muutoksia Oulun kaupungin palveluverkkoon. Päätöksessään kaupunginhallitus esittää Keiskan, Kuivasojan, Lämsänjärven ja Myllyojan koulun Sanginsuun yksikön lakkauttamista.

Takkurannan, Tirinkylän ja Ylikylän koulut jatkavat, mikäli oppilasmäärä ei laske lukuvuoden 2023–2024 laskentapäivän 20.9.2023 olevasta oppilasmäärästä 20 prosenttia. Pikkaralan koulu jatkaa toimintaa, jos koulussa on vähintään 20 oppilasta.

Päätös Pikkaralan, Lämsänjärven ja Kuivasojan koulun osalta oli yksimielinen. Muista muutosesityksistä äänestettiin. Pohjaesitykset voittivat äänin 11-2. Perussuomalaisten edustajat Jukka Huotari ja Jenna Simula jättivät päätöksistä eriävät mielipiteet.

Lisäksi päätettiin yksimielisesti, että jatkovalmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota maankäytön ja kaavoituksen edellytyksiin tukea palveluverkkoselvityksessä esillä olevien alueiden asukasmäärän lisäämistä ja kehitystä.

Myös opetuskäytöstä poistettujen koulutilojen sekä piha- ja liikunta-alueiden kuntalaiskäyttö ja ylläpito suunnitellaan kokonaisuus huomioiden niiden hallintokuntien tai toimijoiden yhteistyönä, jotka vastaavat tiloista ja alueista.

Palveluverkkoesityksiä on valmisteltu pitkään. Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilän mukaan päätös oli välttämätön, sillä väestöennusteen mukaisesti perusopetuksen oppilasmäärän ennustetaan laskevan 4000 oppilaalla vuoteen 2030 mennessä. Palveluverkkosuunnitelmassa vastataan väestöennusteen mukaiseen oppilasmäärän laskuun.

Penttilä kiinnittää huomiota oppilasmäärän laskun vaikutukseen Oulun kaupungin talouteen:

”Peruspalveluiden valtionosuuksien arvioidaan laskevan 28,8 milj. euroa vuoteen 2030 mennessä oppilasmäärän laskusta johtuen. Kaupungin on vastuullisena toimijana reagoitava muutokseen.”

Seuraavaksi palveluverkkopäätös siirtyy kaupunginvaltuuston asialistalle. Palveluverkkopäätökset tehdään valtuuston kevään viimeisessä kokouksessa 19.6.2023.

”Kouluja ja varhaiskasvatuksen palveluja on jatkossakin saatavilla koko Oulun alueella laajasti ja monipuolisesti. Nyt saavutettu esitys on tasapainoinen ja tasapuolinen, joka ottaa huomioon lasten edun ja kaupungin talouden haasteet”, toteaa päätöksestä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä.