Kaupunginhallitus teki periaatepäätöksen koronapassin käytöstä

22.11.2021

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kielsi 19.11.2021 päätöksellään yli viidenkymmenen (50) henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa. Määräys on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella 26.11.2021-25.12.2021. Toimijat voivat kuitenkin järjestää yli viidenkymmenen henkilön tilaisuuksia edellyttämällä yli 16-vuotiaalta EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä yleisötilaisuuteen pääsemiseksi.

Oulun kaupunginhallitus teki tänään 22.11.2021 AVIn määräykseen perustuen periaatepäätöksen koronapassin käytöstä. Koronapassia on mahdollista vaatia vain kaupungin itsensä järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Jos tila on annettu urheiluseuran tai muun ulkopuolisen käyttöön, passin käyttämisestä päättää kyseinen toiminnanharjoittaja.

Kukin kaupungin hallintokunta päättää koronapassin käytöstä omien toimintojensa osalta. Koronapassin käyttöön ottamisen edellytysten täyttyessä päätöksen tekee hallintokunnan johtaja toimialallaan. Konsernihallinnon osalta koronapassin käyttöönotosta päättää hallintojohtaja.

Koronapassia voidaan vaatia edellä mainittujen ehtojen täyttyessä ainakin seuraavissa kaupungin tiloissa: Taidemuseo, Pohjois-Pohjanmaan museo, Tietomaa, Aleksinkulma, Valve ja muut yleisötilaisuuksiin soveltuvat tilat, Madetojan salin konsertit, liikuntasalit, uimahallit, kuntosalit ja nuorisotilat.

Aluehallintoviraston määräykset yleisötilaisuuksien rajoituksista eivät koske uimahallien ja muiden liikuntatilojen tavanomaista toimintaa. Rajoitukset kuitenkin koskevat liikuntatiloissa mahdollisesti järjestettäviä tilaisuuksia ja tapahtumia.

Kaupungin omassa vieraanvaraisuustoiminnassa koronapassin esittämistä voidaan edellyttää laajalle kutsuvierasjoukolle järjestävissä vastaanotoissa ja juhlatilaisuuksissa.