Kaupunginvaltuusto hyväksyi maankäytön toteuttamisohjelman vuosille 2024-2028 - valtuuston päätöksiä 29.1.2024

29.01.2024

1. Valtuuston kyselytunti.

2. Oulun maankäytön toteuttamisohjelma (MATO) 2024-2028. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Yhdyskuntalautakunnan määrärahamuutos erillishankkeiden investointimenoihin TA2024 (Kiikeli ja Oritkari). Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2526, Kontinkankaan ja Kaukovainion kaupunginosat (Kontinkankaantie). Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Oulun kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutussuunnitelma vuosille 2023-2030. Merkittiin tiedoksi.

6. Takauksen antaminen Kalevan kisojen järjestämiseksi Oulussa vuonna 2027, Oulun Pyrintö ry. Päätösesitys hyväksyttiin. 

7. Uuden jäsenen valinta sivistyslautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Pekka Ylönen.

8. Uuden varajäsenen valinta sivistyslautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Lare Inkala.

9. Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokoukset vuonna 2024, muutoksia kokousaikatauluihin kevään osalta. Päätösesitys hyväksyttiin.

10. Heinäkuun 2023 - marraskuun 2023 kuntalaisaloitteet sekä aikaisemmat, käsittelemättömät kuntalaisaloitteet. Merkittiin tiedoksi.

11. Syyskuun 2023 - marraskuun 2023 valtuustoaloitteet sekä aikaisemmat, käsittelemättömät valtuustoaloitteet. Merkittiin tiedoksi.

12. Valtuustoaloitteet.