Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2023 – kierrätyskeskustoiminta sai 460 000 euroa lisärahaa

12.12.2022

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi tänään kokouksessaan 12.12.2022 Oulun kaupungin talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025.

Kaupungin talousarvio on noin 723 miljoonaa euroa ja talousarvio on ylijäämäinen 23 miljoonaa euroa. Vuosikate, jolla rahoitetaan investointeja ja poistoja, on 99,8 miljoonaa euroa. Investoinnit ovat noin 196 miljoonaa euroa ja ne rahoitetaan vuosikatteen lisäksi kassarahoituksella.

Kaupungin lainamäärä ei vuonna 2023 kasva, koska kaupunki käyttää sairaalakiinteistöjen myynnistä saadun myyntivoiton kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti lainojen takaisinmaksuun ja investointien rahoitukseen. Vuonna 2023 kaupungilla on lainaa 582 miljoonaa euroa, joka on noin 2.800 euroa/asukas. Kaupungin verotuloprosentti pienenee 20,50 prosentista 7,86 prosenttiin hyvinvointialueen perustamisen myötä. Kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan.

Oulun kaupungin investointien huippuvuodet ajoittuvat seuraavalle kolmelle vuodelle, jolloin investointien tarve on noin 200 miljoonaan euroa/vuosi. Vuonna 2023 suurimpia kaupungin investointeja ovat Tuiran monitoimitalo, Linnanmaan uimahalli, kaupungintalo, Lyseo, Lintulammen ja Maikkulan koulut sekä pääkirjasto.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen perustaminen vaikuttaa merkittävästi kuntatalouteen ja kuntien toimintaan. Kaupungin talousarvio pienenee hyvinvointialueen perustamisen myötä 1,5 miljardista eurosta noin 723 miljoonaan euroon. Hyvinvointialueen perustaminen vaikuttaa kaupungin verotuloihin ja valtionosuuksiin, jotka ovat kaupungin tärkeimmät tulonlähteet. Vuonna 2023 verorahoitus pienenee 47 prosenttia ja valtionosuudet 66 prosenttia.

Kaupungin henkilökunnasta yli 4000 viranhaltijaa tai työntekijää siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Kaupungin henkilötyövuosien määrä vähenee 6 600 henkilötyövuoteen. Sivistys- ja kulttuuritoimi on jatkossa noin 80 prosenttia kaupungin henkilöstömenoista.

Kaupunginvaltuusto päätti lisätä talousarvioon 460 000 euroa Kiertokaari Oy:lle kierrätyskeskustoiminnan järjestämiseen. Valtuusto ei tehnyt muita talousarvion loppusummaan vaikuttaneita päätöksiä.