Kaupunginvaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen 2023 - kaupunginvaltuuston päätöksiä 20.5.2024

20.05.2024

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginvaltuuston päätöksistä 20.5.2024. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Suora linkki esityslistaan: Haetut kokoukset (ouka.fi)

Katso kaupungin esityslistat ja pöytäkirjat osoitteessa Kaupunki ja hallinto | Oulun kaupunki (ouka.fi)

 

1. Valtuuston kyselytunti.

2. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Oulun kaupungin tilinpäätös 2023. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Oulun kaupungin vuoden 2023 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Määrärahamuutos Teuvo Pakkalan koulun perusparannus. Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Uuden jäsenen valinta tarkastuslautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Ville Kestilä.

7. Valtuustoaloitteet.