Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2023-2024 – Värtön liikuntahalli sai jatkoajan

13.12.2021

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tänään kokouksessaan 13.12.2021 Oulun kaupungin talousarvion vuodelle 2022. Lisäksi hyväksyttiin taloussuunnitelma vuosille 2023-2024.

Kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyssä hyväksyttiin seuraavat muutosesitykset (esittäjä suluissa):

* Kukin hallintokunta tarkastelee hallinnollisen työn osuutta ja siihen tarvittavan henkilöstön määrää. Byrokratian vähentäminen ja prosessien sujuvoittaminen yli hallintokuntarajojen vapauttaa työvoimaa suorittavaan portaaseen (Eeva-Maria Parkkinen)

* Vuonna 2022 valmistellaan esteettömyyskoordinaattorin toimen perustaminen. Perustamisen yhteydessä määritellään toimen tarkempi sijoituspaikka. (Henna Määttä, Mikko Raudaskoski, Pirjo Sirviö)
* Värtön liikuntahallin käyttö mahdollistetaan normaalilla ylläkustannuspidolla ainakin vuoden 2024 loppuun saakka (Joni Meriläinen)
* Sivistys- ja kulttuuripalveluissa selvitetään vuoden 2022 aikana mahdollisuutta laajentaa vuosittaista työohjelmaa ja siihen varattua määrärahaa, jotta se voisi kattaa paremmin liikuntapaikkojen perustamista, kehittämistä, ylläpitoa ja peruskorjausta eri puolilla kaupunkia (Suvi Helanen).

Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti Anneli Näpän esittämä ponsi:

”Oulun kaupunginsairaalan toiminta on ollut vaikeuksissa keväästä 2021 lähtien. Tilanne johtuu sairaanhoitajapulassa. Sairaansijoja on ollut suljettuna 35-80. Tästä seuraa se, etä OYS:ssa hoidetut hoidetut erikoissaitaanhoidon potilaiden jatkohoito viivästyy ja aiheuttaa turhia merkittäviä erikissairaanhoidon kustannuksia. OKS:n vähäinen sairaalakapasitetti vaikeuttaa OYS:n toimintaa. Tästä aiheutuu OYS:lle suuria vaikeuksia järjestää alueensa väestölle hoito lain määräämässä hoitotakuun puitteissa. Esitän, että tämä tuölee tiedoksi kaupunginhallitukselle mahdollisia toimenpiteitä varten, jotta OKS:n toimintavalmiudet saadaan ratkaistua.”

Suurimmat ensi vuoden rakennusinvestoinnit ovat Linnanmaan uimahallin uudisrakennus sekä kaupungintalon ja Lyseon lukion remontit. Lisäksi varaudutaan Luupin tilaratkaisuihin, joihin ensi vuodelle varataan 4 miljoonaa euroa.