Kaupunginvaltuusto päätti kouluverkosta - Keiskan, Kuivasojan, Lämsänjärven ja Sanginsuun koulut lakkautetaan

20.06.2023

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 19.6.2023 palveluverkkolinjauksista. Valtuusto päätti Keiskan, Kuivasojan, Lämsänjärven ja Myllyojan koulun Sanginsuun yksikön lakkauttamisesta.

Takkurannan, Tirinkylän ja Ylikylän koulut jatkavat, mikäli oppilasmäärä ei laske lukuvuoden 2023–2024 laskentapäivän 20.9.2023 olevasta oppilasmäärästä 20 prosenttia. Pikkaralan koulu jatkaa toimintaa, jos koulussa on vähintään 20 oppilasta. Päätökset syntyivät lukuisten äänestysten jälkeen. 

Palveluverkkoesityksiä on valmisteltu pitkään. Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilän mukaan päätös oli välttämätön, sillä väestöennusteen mukaisesti perusopetuksen oppilasmäärän ennustetaan laskevan 4000 oppilaalla vuoteen 2030 mennessä. Palveluverkkosuunnitelmassa vastataan väestöennusteen mukaiseen oppilasmäärän laskuun.

Penttilä kiinnittää huomiota oppilasmäärän laskun vaikutukseen Oulun kaupungin talouteen:

”Peruspalveluiden valtionosuuksien arvioidaan laskevan 28,8 milj. euroa vuoteen 2030 mennessä oppilasmäärän laskusta johtuen. Kaupungin on vastuullisena toimijana reagoitava muutokseen.”