Kaupunginvaltuusto päätti talousarviosta 2024

11.12.2023

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi tänään kokouksessaan 11.12.2023 Oulun kaupungin talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026.

Kaupungin talousarvio on noin 780 miljoonaa euroa ja talousarvio on alijäämäinen 28 miljoonaa euroa. Vuosikate, jolla rahoitetaan investointeja ja poistoja, on 60 miljoonaa euroa. Investoinnit ovat noin 240 miljoonaa euroa ja ne rahoitetaan vuosikatteen lisäksi lainarahoituksella.

Oulun kaupunki ottaa uutta lainaa vuonna 2024 noin 160 miljoonaa euroa ja kaupungilla on lainaa yhteensä 740 miljoonaa euroa, joka on noin 3 426 euroa/asukas. Kaupungin verotuloprosentti on pyöristetty verohallinnon ohjeen mukaisesti lähimpään kymmenykseen ja se on ensi vuonna 7,90 %. Kiinteistöveroprosenteissa on huomioitu uusi maapohjan kiinteistövero 1,30 %. Muut kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan.

Oulun kaupungin investointien huippuvuodet ajoittuvat seuraavalle kolmelle vuodelle, jolloin investointien tarve on noin 200-240 miljoonaa euroa/vuosi. Vuonna 2024 suurimpia kaupungin investointeja ovat Jääkärinkankaan monitoimitalo, Tietomaan perusparannus ja laajennus, Tuiran monitoimitalo, Linnanmaan uimahalli, Pääkirjan perusparannus ja Asuntomessut 2025.

Verorahoituksessa on edelleen siirtymävaihe hyvinvointialueuudistuksesta johtuen. TE2024 – uudistus tulee vaikuttamaan kaupungin toimintaan vuodesta 2025 lähtien.

Kaupungin henkilötyövuosien määrä on noin 6900 vuonna 2024 ja sivistys- ja kulttuuritoimen henkilöstön osuus on noin 80 prosenttia kaupungin henkilöstöstä.

Kaupunginvaltuusto ei tehnyt talousarvion loppusummaan vaikuttaneita päätöksiä.