Kaupunginvaltuuston päätöksiä 26.2.2024

26.02.2024

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginvaltuuston päätöksistä 26.2.2024. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

 

Suora linkki esityslistaan: Esityslista (ouka.fi)

Katso kaupungin esityslistat ja pöytäkirjat osoitteessa Kaupunki ja hallinto | Oulun kaupunki (ouka.fi)

 

1. Info kulttuuripääkaupungista.

2. Taloustiedonanto.

3. Omavelkaisen takauksen myöntäminen KAS kodit Oy:lle (ent. Kunta-aravat Oy). Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Sisäinen valvonta ja kokonaisvaltainen riskienhallinta Oulun kaupungissa -ohjeen päivitys. Merkittiin tiedoksi.

5. Asemakaavan ja tonttijaon muutokset 564-2266, Rajakylän ja Taskilan kaupunginosat (Raja-Taskila). Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Hyvinvointisuunnitelman raportointi 2023. Merkittiin tiedoksi.

7. Kulttuuristrategian seuranta vuosina 2022 ja 2023. Merkittiin tiedoksi.

8. Uuden jäsenen valinta konsernijaostoon. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Jukka Huotari.

9. Uuden varajäsenen valinta konsernijaostoon. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Pekka Hetta.

10. Valtuustoaloitteet.