Kaupunki laatii ennakkovaikutusten arvioinnit osana palveluverkkoselvityksiä – lasten näkemyksiä kysytään ensimmäisenä

28.02.2023

Kaikista Oulun kaupungin suuralueista laaditaan alueellinen palveluverkkoselvitys, jossa tarkastellaan kunkin alueen päiväkotien, koulujen, nuorisotalojen sekä liikunta- ja kulttuuripaikkojen tulevaisuuden tarvetta. Palveluverkkoselvityksiä valmistuu kaikkiaan neljätoista. Päätöksenteon tueksi tehdään myös ennakkovaikutusten arvioinnit.

Osana ennakkovaikutusten arviointia toteutetaan viikolla 9 lapsivaikutusten arviointi kahdeksassa koulussa: Tirinkylän, Keiskan, Pikkaralan, Sanginsuun, Takkurannan, Kuivasojan, Lämsänjärven ja Ylikylän kouluissa.

Lasten kuulemiset toteutetaan tuttujen opettajien johdolla lapsille suunnattujen anonyymien kyselyiden muodossa. Jokaisella lapsella on oikeus osallistua, mutta osallistuminen on vapaaehtoista. Kysymykset liittyvät muun muassa nykyiseen kouluun, mahdollisen koulun vaihtumisen aiheuttamiin tunteisiin, ihmissuhteisiin, kouluun kulkemiseen, harrastamiseen ja tärkeisiin asioihin koulussa. Saatuja vastauksia hyödynnetään ennakkovaikutusten arvioinnin ja erityisesti siihen kuuluvan lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamisessa.  

Palveluverkkoselvitysten pohjana ovat sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkon palvelulinjaukset 2030, jotka  kaupunginvaltuusto hyväksyi 4.4.2022. Niiden pohjalta kaikista kaupungin suuralueista laaditaan alueellinen palveluverkkoselvitys. Palveluverkkoselvityksiin liittyvät ennakkovaikutusten arvioinnit valmistuvat huhtikuun loppuun mennessä. 

Ennakkovaikutusten arviointi on tapa arvioida etukäteen, miten valmistelussa oleva päätös vaikuttaisi erilaisten ihmisryhmien elämään. Tarkoituksena on tarkastella eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia sekä tuottaa näin tietoa valmistelijoille ja päätöksentekijöille, jotta he voivat tehdä tulevaisuuden kannalta kestäviä päätöksiä tietoon pohjautua. 

Lapsivaikutusten arviointi on lapsiin kohdistuvien vaikutusten ennakointia, ja se on tärkeä osa nyt tehtäviä ennakkovaikutusten arviointeja. Lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen on olennainen osa myös Oulun kaupungin Lapsiystävällinen kunta -työtä.

Neljätoista selvitystä päätöksentekoon

Palveluverkkoselvityksiä valmistuu kaikkiaan neljätoista. Näistä yhdestä: Laanilan, Myllyojan, Hiukkavaaran ja Korvensuoran alueellisesta palveluverkkoselvityksestä kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen 4.4.2022. Selvityksen pohjalta valtuusto päätti, että myöhemmin rakennettavaan Jääkärinkankaan monitoimitaloon siirtyvät Laanilan yläkoulu, Myllyojan koulu, Myllyojan kirjasto ja Myllyojan nuorisotalo. Kun Laanilan yläkoulu siirtyy Jääkärinkankaan monitoimitaloon, Laanilan lukion kokoa kasvatetaan.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta käsitteli viime kesäkuussa jo kolme selvitystä: Kellon, Kiviniemen ja Takkurannan, Kiimingin ja Jäälin sekä Kaukovainion ja Kaakkurin alueiden palveluverkkoselvitykset. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan sivistyslautakunta käsittelee loput palveluverkkoselvitykset huhti-toukokuussa, ja kaupunginvaltuusto päättää kaikista palveluverkkoselvityksistä 19.6.2023.

Kaikista palveluverkkoselvityksistä järjestetään kuulemistilaisuudet alueiden asukkaille ja muille kiinnostuneille. Ne järjestetään aina ennen sivistyslautakunnan käsittelyä. Osa tilaisuuksista on järjestetty jo vuonna 2022.

Oululaiset voivat osallistua ennakkovaikutusten arviointiin, joka tehdään verkkokyselynä viikosta 11 alkaen.

Kaikki palveluverkkoselvityksiin liittyvät materiaalit kootaan kaupungin verkkosivuille: ouka.fi/palveluverkko.