Kaupunki mahdollistaa uusien frisbeegolf -ratojen perustamisen mailleen

16.08.2022

Kaupunki haluaa tukea frisbeegolf -harrastajien toimintaa ja mahdollistaa uusien ratojen perustamisen mailleen. Radan perustamisesta ja kunnossapidosta vastaa aina luvan hakija, joka voi olla lajin parissa toimiva yritys, yhdistys tai yhteisö. Kaupunki on yhtenäistänyt frisbeegolf -ratojen lupien myöntämisen ehtoja, jotta käytännöt olisivat selkeät ja kaikille samat.

Oulussa on tällä hetkellä useita frisbeegolfratoja, joista osa on 18-väyläisiä. Radat ovat metsä- ja puistoratoja ja niitä ylläpitävät pääsääntöisesti alan seurat ja seura-aktiivit. Ratoja on sekä yksityisten että kaupungin omistamilla mailla.

Kaupunki ei peri omistamilleen maille perustettujen ratojen maankäytöstä maksua, mutta lupaehtojen tulee täyttyä ja alueen soveltua käyttöön. Alueen soveltuvuutta frisbeegolfin harrastamiseen arvioidaan muun muassa turvallisuuden-, käytettävyyden- ja ympäristönäkökohtien perusteella.

Liikuntapalvelut neuvoo lupien hakemisessa

Lupaa voi tiedustella Oulun kaupungin liikuntapalveluista, joka ohjeistaa käyttölupien hakemisessa. Yhteystiedot: Isännöitsijä Petri Yli-Pyky puh. 044 703 8194

Sivistys- ja kulttuuripalvelut palvelut koordinoi käyttölupien myöntämistä ja hallintokunnat vastaavat hallinnoimiensa alueiden osalta ratojen luvan myöntämisestä Sivistys- ja kulttuuripalvelujen esityksestä.

Tietoa Frisbeegolfkentistä: ouka.fi/frisbeegolf

Yhdyskuntalautakunnan päätös 10.5.2022, 286: Linkki yhdyskuntalautakunnan päätökseen