Kaupunkimarkkinoinnilla vahvistetaan Oulun seudun imagoa vetovoimaisena kaupunkiseutuna

19.02.2024

Oulun kaupungin konsernihallinnossa aloitti vuoden alussa uusi markkinointiyksikkö, joka toimii osana viestintä-, tapahtuma- ja markkinointiryhmää. Yksikön vastuulla ovat kaupunkimarkkinoinnin linjaukset, suunnitelmat ja arviointi sekä markkinointiyhteistyön luotsaaminen. Lisäksi markkinointiyksikkö toimii asiantuntijaroolissa Oulu-konsernin markkinointiin liittyvissä kysymyksissä. 

Markkinointiyksikkö ottaa roolia myös kansainvälisessä viestinnässä ja markkinoinnissa tukemalla eri toimialoja näkyvyyden parantamisessa ja edistämällä kaupungin omaa kansainvälistä yhteistyötä.

Kaupunkimarkkinoinnin keskeisenä tavoitteena on vahvistaa Oulun seudun imagoa Suomen nopeimmin kasvavana vetovoimaisena kaupunkiseutuna.

Osana markkinointiyksikköä toimii myös Oulu Convention Bureau (OCB), jonka tehtävänä on houkutella kongresseja ja tapahtumia Ouluun, kehittää kongressiyhteistyötä sekä toimia puolueettomana kongressiasiantuntijana. OCB auttaa tapahtuma- tai kongressijärjestäjää suunnittelu- ja hakuprosessissa sekä tilojen ja majoituksen kartoituksessa. Lisäksi apua on tarjolla myös tapahtumamarkkinoinnissa ja kontaktien luomisessa kaupunkiorganisaatioon ja yritysverkostoihin.

Kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 lähestyessä korostuu yhteistyön merkitys eri kaupunkimarkkinointia tekevien tahojen välillä. Vuoden 2024 aikana markkinointiyksikkö laatii yhteistyössä Business Oulun, Oulu2026-säätiön, Oulun Matkailu Oy:n ja Oulun Liikekeskus ry:n kanssa markkinoinnin käsikirjan, joka määrittelee kaupunkimarkkinoinnin vastuut, kohderyhmät ja kanavat Oulu-konsernissa.

Markkinointiyksikön muodostavat markkinointipäällikkö Riina Aikio sekä asiantuntijat Helena Pikkarainen ja Anne Laurila. Ryhmän vastaavana johtajana toimii viestintä-, tapahtuma- ja markkinointijohtaja Mikko Salmi.