Käytännön ohjeistusta opetusalan ammattilaisille turvataitokasvatukseen liittyen

10.12.2021

Turvallinen Oulu -hankkeen yhtenä tavoitteena on turvataitokasvatuksen edistäminen sekä lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistaminen. Hankkeessa on nyt julkaistu yhteistyössä Suojellaan Lapsia ry:n kanssa käytännön toimintaohje oululaisille opetusalan ammattilaisille. 

Käytännön ohjeistusta opetusalan ammattilaiselle lapseen kohdistuneen seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ilmetessä -toimintaohje on tarkoitettu soveltuvin osin myös valtakunnalliseen käyttöön.  

Aikuisten tiedot ja taidot tärkeitä 

Kaikkien aikuisten vastuulla on omalla toiminnallaan tukea ja turvata lapsen oikeutta tulla suojelluksi kaikissa toimintaympäristöissä. Opetusalan ammattilaiset kokevat lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan usein haastaviksi aiheiksi kohdata ja ottaa puheeksi.

Turvallinen Oulu -hankkeen ja Suojellaan Lapsia ry:n ja yhteistyössä tuotettu toimintaohje tarjoaa opetusalan ammattilaisille virallisten ohjeistusten tueksi lisätietoa, taitoa ja käytännön ohjeita lapseen kohdistuneen seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ilmetessä.

Toimintaohje aukaisee keskeiset käsitteet ja tarjoaa opetusalan ammattilaiselle käytännön neuvoja, miten toimia akuutissa tilanteessa, jossa lapsi, nuori tai huoltaja kertoo lapseen tai nuoreen kohdistuneesta seksuaalisesta häirinnästä, houkuttelusta tai seksuaaliväkivallasta. Jo etukäteen saatavilla olevat tiedot lapsen, nuoren tai huoltajan vuorovaikutuksellisesta kohtaamisesta, viranomaisten yhteystiedoista sekä ilmoitusvelvollisuudesta helpottavat akuutin tilanteen selvittämistä. 

Toimintaohje sisältää huoltajien tiedottamisen pohjaksi valmiin kirjepohjaesimerkin. Lisäksi toimintaohje tarjoaa muun muassa tietoa lapsen tai nuoren oireista, jotka voivat viitata mahdolliseen lisätuen tarpeeseen sekä käytännön neuvoja oppilaiden tukemiseen kouluarjessa.

Tunne- ja turvataitokasvatuksen materiaalit verkosta 

Käytännön ohjeistusta opetusalan ammattilaiselle lapseen kohdistuneen seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ilmetessä -toimintaohje on saatavilla osoitteessa www.turvataitokasvatus.fi.  

Sivusto täydentyy tämän vuoden aikana ja sinne kootaan kaikki keskeinen tieto ja materiaali tunne- ja turvataitokasvatukseen liittyen niin ammattilaisille kuin vanhemmille.