Kembaanan 1-vaihe on avattu liikenteelle - muutoksia väistämisvelvollisuuksiin

25.11.2022

Oulun uusimman pyöräbaanan, Kembaanan ensimmäinen vaihe on avattu kokonaisuudessaan liikenteelle. Kembaanan myötä baanan ja ajoratojen keskinäisiin väistämisvelvollisuuksiin on tullut useita merkittäviä muutoksia. Oulussa on otettu laajamittaisesti käyttöön uusi tieliikennelain mukainen liikennemerkki B7 ”Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa”.

Muutoksilla pyritään sujuvoittamaan ja selkeyttämään liikennejärjestelyitä sekä edistämään kävelyä ja pyöräilyä. Autoilijoiden on syytä kiinnittää erityistä huomiota uuteen, hieman suojatien liikennemerkkiä muistuttavaan liikennemerkkiin. Nimensä mukaisesti merkin vaikutusalueella ajoradalla liikkuvan ajoneuvon kuljettaja on väistämisvelvollinen ajorataa ylittävään pyöräilijään nähden.

Liikennemerkki B7 sijoitetaan aina perinteisen suojatiemerkin alapuolelle. Liikennemerkkiä B7 käytetään sellaisissa kohteissa missä ei voida käyttää kärkikolmiota risteysalueen muiden järjestelyiden vuoksi. Kärkikolmiota käytetään jatkossakin aina kun mahdollista. 

Viimeistelytöitä keväällä 2023

Osa Kembaanan viimeistelytöistä tehdään ensi keväänä. Näitä ovat muun muassa ajoratojen ylityskohtiin tulevien punaisten kivisirotepinnoitteiden asentamiset sekä ajoratojen keskiviivamerkinnät. Punainen kivisirotepinnoite asennetaan ainoastaan sellaisiin kohtiin, missä ajoradan liikenne on kaikissa tilanteissa väistämisvelvollinen.

Kembaanan 1-vaiheen toteuttamiseen Oulun kaupunki on saanut Traficomin myöntämää valtionavustusta 1 477 750 euroa.

Oulu panostaa kestäviin liikkumismuotoihin rakentamalla pyöräbaanoja

Oulun tavoitteena on edistää neljän vuodenajan kestävän liikkumisen kulkutapoja kuten kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Kestävien kulkutapojen osuuksia vahvistetaan ja ideoidaan uusin keinoin. Yhtenä näistä on pyöräbaanojen rakentaminen.

Pyöräbaanat ovat leveitä, punaisella asfaltilla päällystettyjä pyöräteitä. Baanoja on Oulussa neljä:  Linnanmaa, Mäntylä, Maikkula ja Kembaana, josta nyt on saatu valmiiksi I-vaihe.

Oulu on tunnettu pyöräilykaupunki

Oulussa on erinomainen pyörätieverkko, joka kattaa koko kaupungin. Oulun kaupunki satsaa pyöräilyyn, jotta ajaminen olisi helppoa niin kesällä kuin talvella. Väylien tehokkaalla kunnossapidolla varmistetaan se, että kävely ja pyöräily ovat useimmille matkoille aina varteenotettava vaihtoehto – talvellakin. Tuulta ja pakkasta pelkäämättömät pyöräilijät ovat saaneet valtakunnallista ja kansainvälistäkin huomiota. 

Tietoa kävelystä ja pyöräilystä Oulussa verkkosivulla ouka.fi/pyoraily

Kartta väistämisvelvollisuusalueista