Kembaanan rakentamiseen valtionavustusta

03.02.2022

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa on myönnetty jälleen valtionavustusta Oulun baanaverkon rakentamiseen. Kesän 2022 aikana rakennettava Kembaanan 1-vaihe on saanut Traficomin myöntämää avustusta 1,47 miljoonaa euroa. Kyseessä on jo neljäs Oulun baana, jonka rakentamiseen on saatu valtion rahaa. Aiemmin Traficom on myöntänyt valtionavustusta Linnanmaan baanan, Mäntylän baanan ja Maikkulan baanan rakentamiseen. Yhteenlaskettuna Oulun baanaverkon rakentamiseen on saatu jo lähes neljä miljoonaa euroa valtionavustuksia. 

Kembaanan 1-vaiheessa perusparannetaan vanhaa pyörätietä baana-tasoiseksi yhteensä 2,9 kilometrin matkalla välillä Hollihaan puisto – Kallisensuora. Myöhemmin rakennettava Kembaanan 2-vaihe jatkaa baanatasoista reittiä aina Lentokentäntielle asti. 

Yhteensä tukea myönnettiin 63 hankkeelle 43 kuntaan eri puolille Suomea.