Keskustelua identiteetistä ja ympäristöstä taideteoksen äärellä

17.08.2022

Ari Björn
Ari björn


Lauantaina 27.8. klo 11:00-13:00 Nokelan Varikonpuistossa järjestetään keskustelumuotoinen Toinen tilassa- tapahtuma, joka sijoittuu taiteilija Ari Björnin Palais de Mustajalka- nimisen teoksen sijaintiympäristöön.

Toinen tilassa -tapahtuma on osa 2:1 – Toinen tilassa –kuvataiteen hanketta.  

Hankkeen toteuttaa Ari Björn Art & Process –kollektiivista yhteistyössä Oulun kaupungin ja kulttuuritalo Valveen kaupunginosakulttuurin kanssa. Nokelan Varikonpuistoon sijoittuva teosprosessi on käynnistynyt toukokuussa 2022. 

Hankkeen aiheena ovat Nokelan historia sekä yhteisön ja yksilön identiteetti ja näiden välinen suhde. Toinen tilassa –tapahtumassa historiaa ja identiteettiä lähestytään arkkitehtuurin ja arkeologian näkökulmasta. Tarkasteluväli on noin 70 vuotta, Nokelan perustamisesta tähän päivään, asettaen tällä tavoin nykyiset asukkaat aikajanalle osaksi historiallista jatkumoa. 

Tapahtumassa kuullaan Oulun kaupungin kaavoitusarkkitehti Pia Krogiusta, joka kertoo Nokelan rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja sen taustoista kaavoituksen/kaupunkisuunnittelun näkökulmasta otsikolla Nokelan rakennettu kulttuuriympäristö. 

Arkkitehti ja Oulun yliopiston tutkija Anu Soikkeli puhuu paikan ja ihmisen identiteetistä, ja muutoksen vaikutuksesta molempiin otsikolla Ihminen rakennetussa ympäristössä. 

Oulun yliopiston lehtori ja dosentti Timo Ylimaunu puhuu otsikolla Yhteisöjen muistaminen ja unohtaminen ajassa. Aiheena on yhteisöjen muistaminen ja unohtaminen materiaalisen kulttuurin kautta.

Tapahtuma-aika: 27.8.2022 klo 11.00–13.00 

Paikka: Varikonpuisto Nokelan kaupunginosassa. Sateen sattuessa Höyhtyän Välke, Latokartanontie 1 (Höyhtyän ostoskeskus). 

Yhteyshenkilö: Ari Björn, 040–5415173, ari.bjorn@artandprocess.com 

Art & Process | Projektit | 2:1 - Toinen tilassa (artandprocess.com) 

Art & Process on kuvataiteen kentällä toimiva kollektiivi, jonka projektien lähtökohtana ovat yhteiskunnalliset aiheet ja urbaani ympäristö, kuten esimerkiksi sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja oikeus julkiseen tilaan. Art & Process haluaa käydä dialogia yhteistä tilaa muodostavista tekijöistä ja vaalia kuvataiteen itseisarvoa kriittisen keskustelun muotona myös julkisessa tilassa.