Kiimingin Urheilijat ry sekä Kiimingin reserviläiset ry saavat tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävät tunnustuspalkinnot

14.02.2024
Vasemmalla Kiimingin reserviläiset ry:n ja oikealla Kiimingin urheilijat ry:n edustajat

Oulun kaupungin liikuntapalvelut on myöntänyt tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävän tunnustuspalkinnon Kiimingin Urheilijat ry:lle ja Kiimingin reserviläiset ry:lle. Molemmille tahoille myönnettävän tunnustuspalkinnon suuruus on 2 500 euroa.

Kiimingin Urheilijat ry.

Kiimingin Urheilijat ry. on monilajiseura, joka on edelläkävijä oululaisessa urheiluseurakentässä matalan kynnyksen liikunnan järjestämisessä. Seuran tarjoama, helposti lähestyttävä terveys- ja hyvinvointiliikunta kohdentuu kaikenikäisille kuntalaisille. 

Lasten ja nuorten liikuttajana Kiimingin Urheilijat ry. tekee erinomaista työtä tarjoten eväitä liikunnallisen elämäntavan rakentamiseen. Lasten ja nuorten liikuntakerhoissa on tarjolla ryhmiä monipuolisesti ja seuran tarjoamien ohjattujen liikuntaryhmien ja lasten harrastuskerhojen kausimaksut on tietoisesti pidetty kohtuullisina, jotta perheillä ei taloudelliset seikat olisi esteenä toimintaan osallistumiselle. Perheliikunnan vahvistaminen on myös ollut seuran toiminnan kehittämiskohde useamman vuoden ajan. 

Seura järjestää säännöllisesi kuntalaisille avoimia ja maksuttomia hyvinvointi- ja terveysliikuntatapahtumia. Hieno osoitus seuran aktiivisuudesta olosuhteiden luomiseksi on liikuntakeskus Kimmoke, joka toimii seuran toiminnan ytimenä tarjoten monenlaisia liikuntatiloja toiminnan toteuttamiseksi. 

Kiimingin Urheilijat ry:n toimintaa ohjaavat arvot ja eettiset periaatteet ovat seuraavat: Iloa liikkua, hyvää oloa ja vastuullisuutta. Nämä konkretisoituvat toimintana, jossa liikkuminen ja urheileminen on reilua kaikille huomioiden kehon, mielen ja ihmissuhteiden hyvinvointi. 

Kiimingin reserviläiset ry.

Kiimingin reserviläiset ry. on jo vuodesta 2014 alkaen kannustanut yhteistyöhön perustuvilla toimintamalleillaan kuntalaisia matalan kynnyksen liikuntatoimintaan. Joka kuukausi järjestettävissä kaikille avoimissa, maksuttomissa liikuntatapahtumissa kuntalaiset ovat voineet jo useiden vuosien ajan osallistua erilaisiin kuntotestauksiin oman kunnon mukaisesti. Tapahtumat toteutetaan yhteistyössä urheiluseurojen, Oulun korkeakoululiikunnan ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijaliikunnan kanssa. 

Toimintamalli on hyvä osoitus siitä, että liikuntatapahtumia voi olla toteuttamassa muutkin tahot kuin perinteiset liikunta- ja urheiluseurat. Tapahtumat ovat kaiken kuntoisten kuntalaisten helposti saavutettavissa ja täten ne toiminnallaan edistävät tasa-arvoisen liikuntakulttuurin toteutumista.

Lisäksi palkittava taho on kunnostautunut kuntalaisten kuntoporrasharjoittelun aktivoimiseen laatimalla ohjeita kuntoportaiden rakentamiseen sekä kuntoporrasharjoitteluun.