Kirjallisuusdiplomin suosio huipussaan - lukijoita vuosi vuodelta enemmän

18.06.2024
Kaksi tyttöä lukee kirjoja.

Lukuvuoden päätyttyä iloitsemme Oulun kaupunginkirjastolla aktiivisesta vuodesta lukutaitotyön parissa Oulun koulujen kanssa. Kirjastoreitin kirjavinkkauksiin, kirjastonkäytön opastuksiin sekä tiedonhaun opetuksiin ja mediakasvatustuokioihin osallistui lukuvuoden aikana yli 23 000 lasta ja nuorta. Myös kirjaston verkkomateriaaleja on käytetty ahkerasti sekä Kirjastoreitti-sivuilla, että Qridi-oppimisympäristössä.

Kirjallisuusdiplomin ennätysluvut 

Kirjastoreittiin kuuluva Oulun kaupungin kirjallisuusdiplomi tahkoaa edelleen ennätyslukuja. Diplomeita suoritettiin ennätysmäärä, yhteensä 3 534 diplomia. Se tarkoittaa vähintään 21 204 luettua kirjaa. Huipputuloksia tehtiin erilaisissa kouluissa, suurissa ja pienemmissä. Oppilaat lukivat diplomikirjoja eniten Ritaharjun, Oulun normaalikoulun, Jäälin, Oulunsalon Kirkonkylän, Martinniemen ja Hiukkavaaran kouluissa. Alakouluissa kirjoja luettiin eniten, mutta suorituksia kertyi mukavasti myös osassa yläkouluja. Kirjallisuusdiplomihyllyt tyhjenevätkin Oulun kirjastoissa lukuvuoden aikana vauhdikkaasti. Kirjoja lainataan myös Oulun koulukirjastojen kokoelmista.

Oulussa kirjallisuusdiplomi on yksi parhaista kirjaston ja koulun yhteisen lukutaitotyön tavoista ja se on ollut pitkään käytössä oululaisilla kouluilla. Kirjallisuusdiplomi on nykymuodossaan joustava kirjallisuuskasvatuksen ja lukemaan innostamisen väline, jota opettaja voi soveltaa haluamallaan tavalla. Kirjallisuusdiplomin kirjalistoja päivitetään muutaman vuoden välein, jotta luettavaa riittäisi hyvin kaikille innokkaille lukijoille. Oulun kaupunginkirjaston kirjallisuuden ammattilaiset laativat kirjallisuusdiplomin kirjalistat, jokaisella päivityskerralla mukana työssä on myös oululaisia opettajia.

Luettavaa kaikenlaisille lukijoille  

Kirjallisuusdiplomi tuo myös paljon perheitä kirjastoihin lainaamaan luettavaa. Kirjalistat ovat hyviä vinkkilistoja, vaikka ei kirjallisuusdiplomia suorittaisikaan. Kirjallisuusdiplomin tavoitteena on tutustuttaa lapset ja nuoret monipuolisesti eri kirjallisuuden lajeihin. Kirjavalinnoissa korostuvat laatu, ajantasaisuus ja monipuolisuus. Hauskuutta, lukemisen iloa ja innostavuutta unohtamatta.  Erilaiset lukijat ja lukutaitotaso huomioidaan, luettavaa voi valita myös S2-oppimäärän sekä Selkis-diplomin kirjalistoilta. Joustavuus on olennaista, kirjoja voi valita luettavaksi myös kirjalistojen ulkopuolelta. Myös muuttuva maailma, monikulttuurisuus ja moniäänisyys on huomioitu kirjavalinnoissa. Lukemalla lapsi voi kasvaa ja kehittyä aidosti omaksi itsekseen. 

Jokainen luettu sivu tai kirja on arvokas asia. Lukutaito kehittyy vain lukemalla, ja kouluvuoden aikana entistä useampi oppilas on löytänyt lukemisen ilon myös kirjallisuusdiplomin avulla.

Lue lisää Oulun kaupungin kirjallisuusdiplomista Kirjastoreitti-sivuilla.