Kirjastovirma-tietokanta on poistettu käytöstä toistaiseksi

16.12.2021

Kirjastovirma.fi on pohjoispohjalaista kulttuuria, paikallishistoriaa ja perinnetietoa sisältävä tietokanta. Siihen on tuotettu sisältöä vuosina 2000–2012, jolloin työtä rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ja rahoittajaviranomaisena toimi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Paikallisina toimijoina ovat olleet pohjoispohjalaiset kirjastot yhteistyössä kotiseutuyhdistysten ja muiden kulttuuritoimijoiden kanssa. 

Kirjastovirma ei kuitenkaan täyttänyt kaikilta osin nykyisiä saavutettavuusvaatimuksia, myös tietoturvan tuki päättyi tänä vuonna. Näin ollen Kirjastovirman ylläpito lakkautettiin 30.11.2021. Palvelun sisältämä aineisto on kuitenkin kopioitu ja tallennettu. Avustusta sisältöjen läpikäymiseksi ja siirtämiseksi uudelle alustalle on haettu ja hanketuen päätöstä odotetaan.