Kirkkokadun peruskorjaus välillä Heinätorinkatu-Peltokatu alkaa 2.5.2022

28.04.2022

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut sekä Oulun Vesi käynnistävät Kirkkokadun peruskorjauksen välillä Heinätorinkatu-Peltokatu. Rakennustyöt alkavat maanantaina 2.5.2022 ja loppuvat syyskuun loppuun mennessä.  Alueen autoliikennettä joudutaan rajoittamaan, mutta liikkeisiin pääsy varmistetaan koko työmaan ajan.   

Rakentamistyö käsittää vesihuoltoverkoston peruskorjauksen sekä kadun rakennekerrosten ja pintarakenteiden uusimisen koko kadun poikkileikkausleveydeltä. Katu- ja vesihuoltotöiden yhteydessä tehdään myös kaukolämpö-, valaistus-, sähköverkko- ja tietoliikennetöitä. Työt toteutetaan yhteistyössä Oulun Energian ja teleoperaattoreiden kanssa. Työmaan pääurakoitsijana toimii Oulun kaupungin Infra liikelaitos. Työt valmistuvat syyskuun loppuun mennessä.

Alueella sijaitseviin liikkeisiin pääsy varmistetaan koko työmaan ajan

Työt alkavat maanantaina 2.5.2022 alueen liikennejärjestelyillä. Rakennustyömaa aidataan suoja-aidoilla ja aluetta muutetaan työn etenemisen mukaisesti vaiheittain. Autoliikenne suljetaan peruskorjattavalta väliltä rakennustöiden ajaksi 2.5.2022. Kirkkokatu-Heinätorinkatu risteysalue sekä Kirkkokatu-Peltokatu risteysalue ovat autoliikenteen käytössä. Kesän aikana em. risteysalueilla tullaan myös työskentelemään, jolloin autoliikennettä niissä joudutaan rajoittamaan.

Jalankulku, pyöräily ja kiinteistöjen huoltoliikenne järjestetään työmaa-alueella koko työmaan ajan. Alueella sijaitsevat liikkeet toimivat normaalisti ja pääsy niihin varmistetaan koko työmaan ajan. Rakennustyön seurauksena alueella ja sen läheisyydessä liikkuu raskaita ajoneuvoja, jotka aiheuttavat liikennehäiriöitä. Töitä tehdään pääsääntöisesti yhdessä työvuorossa ma - to 7 - 15.30 ja pe 7 - 13.30.