Kirkkokadun peruskorjaus välillä Peltokatu-Puistokatu

25.04.2023

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut sekä Oulun Vesi käynnistävät Kirkkokadun peruskorjauksen välillä Peltokatu-Puistokatu rakennustyöt tiistaina 2.5.2023. Valmistelevat työt on aloitettu viikolla 17. Rakentamistyö käsittää vesihuoltoverkoston peruskorjauksen sekä kadun rakennekerrosten ja pintarakenteiden uusimisen koko kadun poikkileikkausleveydeltä. Katu- ja vesihuoltotöiden yhteydessä tehdään myös kaukolämpö-, valaistus-, sähköverkko- ja tietoliikennetöitä. Työt toteutetaan yhteistyössä Oulun Energian ja teleoperaattoreiden kanssa. Työmaan pääurakoitsijana toimii Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy. Työt valmistuvat syyskuun loppuun mennessä.

Autoliikenne ja kevyen liikenteen läpikulku suljetaan peruskorjattavalta väliltä sekä Peltokatu muutetaan pihakaduksi välillä Kirkkokatu-Isokatu rakennustöiden ajaksi 2.5.2023 alkaen. Pihakadulla nopeusrajoitus on 20 km/h ja ajoneuvoilla on väistämisvelvollisuus jalankulkijoihin nähden. Autoilijoita suositellaan välttämään Peltokadulla ajoa ja käyttämään vaihtoehtoisia reittejä.

Rakennustyömaa aidataan suoja-aidoilla ja aluetta muutetaan työn etenemisen mukaisesti vaiheittain. Kirkkokatu-Peltokatu liittymäalue on ajoneuvoliikenteen käytössä alkukesän ja liikennejärjestelyt tulevat muuttumaan em. liittymäalueella kesän aikana töiden edetessä. Kevyt liikenne kiinteistöille ja kiinteistöjen huoltoliikenne järjestetään urakka-alueella koko työmaan ajan. Rakennustyön seurauksena alueella ja sen läheisyydessä liikkuu raskaita ajoneuvoja, jotka aiheuttavat liikennehäiriöitä. Töitä tehdään pääsääntöisesti yhdessä työvuorossa klo 7 - 17.