Kokeilevan yhteisötila Kaijontuvan toiminta päättyy Kaijonharjussa

05.12.2022

Kokeilevan yhteisötila Kaijontuvan toiminta päättyi Kaijonharjussa perjantaina 2.12. Entisen terveysaseman neuvolan tilat palvelivat asukkaiden omana olohuoneena ja olivat kaikkien käytössä ilmaisena kokoontumispaikkana, olohuoneena, työtilana, omaehtoisen tekemisen tilana ja tapahtumapaikkana.

Reilun vuoden aikana toteutui 324 varausta ja tilan käyttäjinä oli monipuolisesti lapsiperheitä, eläkeläisiä, maahanmuuttajia, opiskelijoita, järjestöjä ja yhdistyksiä. Kaijontuvan toiminta on ollut osa Kestävä Kaijonharju -lähiöhanketta ja hankkeen päättyessä myös Kaijontuvan toiminta päättyy.

Yhteisötila Kaijontupa avattiin Kaijonharjuun lokakuussa 2021. Kaijontuvalla pystyi työskentelemään, kahvittelemaan tai vaikka tutustua alueen kehityssuunnitelmiin. Tilan on voinut varata maksutta omaan käyttöön.

“Yhteisötila oli asukkaille, yhdistyksille ja erilaisille käyttäjäryhmille vapaasti varattavissa. Tilan käyttöä kehitettiin asukkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Ajatuksena oli tutkia, minkälaista toimintaa ilmaisen vapaan tilan tarjoaminen kaupunkilaisissa synnyttää ja toisaalta sitä, millaiselle tilajärjestelylle juuri Kaijonharjussa on tarve.”, kaupunginosakulttuurin vastaava tuottaja Ville-Mikko Sikiö kertoo. Kaijontuvan toiminnan myötä saatu tieto välitetään Kaijonharjun tulevaa Lähimmäiskorttelia suunnittelevalle työryhmälle.

Reilun vuoden aikana Kaijontuvalla toteutui 324 varausta, joista noin kaksi kolmasosaa oli toistuvaa toimintaa ja noin kolmasosa yksittäisiä varauksia. Tilan käyttäjinä oli monipuolisesti lapsiperheet, eläkeläiset, maahanmuuttajat, opiskelijat, taloyhtiöt, järjestöt ja yhdistykset.

Kestävä Kaijonharju -lähiöhankkeessa toteutettiin myös asukkaiden ja alueen toimijoiden pienprojekti-haku, projektitukea ja -rahoitusta ja niiden myötä toteutui mm. Kalakerho ME, Kaijonpäivät sekä Art-being Family Club.

Hankkeen yhteisötaide- ja placemaking -projekteina toteutettiin lisäksi mm. Pohjoisen valokuvakeskuksen Kaijonharju Photo walk –sarja, kulttuuriosuuskunta ILMEen Toiveiden torstai -taidetyöpajat, Oulun katutaide ry:n työpajoja sekä väliaikaiset siirrettävät kalusteet Kaijontorille. Kaijontuvan ulkopuolelle tehtiin myös vapaa katutaideseinä. Yhteisötaideprojektien ja erilaisten työpajojen kautta kartoitettiin arvokasta tietoa alueen asukkaiden asenteista ja mielipiteistä. Tavoitteena on ollut löytää asukaslähtöisiä ratkaisuja kaupunkisuunnitteluun esimerkiksi kulttuuritoiminnan keinoin.

Yhteisötila on ollut osa laajempaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden Kestävä Kaijonharju -hankekokonaisuutta, joka kuuluu Ympäristöministeriön koordinoimaan lähiöohjelmaan. Poikkihallinnollisen hankkeen tavoitteena on ollut asuinalueen pitkän aikavälin kehitys sekä asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen. Kestävä Kaijonharju -hankkeessa on keskitytty asukkaiden osallistamiseen, ja heitä onkin kuultu kaikissa alueen kehitysvaiheissa. Samalla on pilotoitu kulttuurisuunnittelumallia, jossa perinteisemmistä maankäytön suunnittelun menetelmistä poiketen pyritään syvemmin ymmärtämään alueen erityispiirteitä ja elämäntapoja. Kestävä Kaijonharju -hanke päättyy vuoden 2022 lopussa.