Kokouspalkkioiden korotus valmistelussa Oulussa: jatkossakin palkkiot ovat maltillisella tasolla vertailukaupunkeihin nähden

02.10.2023

Oulun kaupungin luottamustoimielimissä maksettavien palkkioiden korottaminen on ollut valmistelussa kaupungin konsernihallinnossa. 29.9.2023 asiaa esiteltiin valtuustoryhmien laajennetussa puheenjohtajatoimikunnassa, ja valtuustoryhmät hyväksyivät yksimielisesti valmistellun esityksen viemisen päätöksentekoon kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuustoon syksyn kuluessa.

Oulu kaupungin toimielimistä maksettavien palkkioiden tasoa ei ole tarkistettu sitten vuoden 2005. Tästä poikkeuksena ovat valtuuston, kaupunginhallituksen ja kolmen suuren lautakunnan puheenjohtajien kuukausipalkkiot, jotka on otettu käyttöön edellisen kuntaliitoksen jälkeen vuoden 2013 alusta ja joita tarkistettiin alaspäin vuonna 2017. Vuonna 2020 säästötoimenpiteenä poistunut yli kolmen tunnin kestävän kokouksen palkkiokorotus esitetään palautettavaksi osittain (Jos jäsen on toimielimen kokouksessa yli kolme tuntia, korotetaan hänen kokouspalkkiotaan siten, että korotus on kolmen tunnin ja neljän tunnin jälkeen 50 prosenttia peruspalkkiosta. Kokouksen kestoon perustuva korotus voi olla enintään peruspalkkion kaksinkertainen määrä). Uutena palkkiona esityksessä on kuukausipalkkiot valtuustoryhmien ja kaupunginhallitusryhmien puheenjohtajille, joiden tehtävä on vuosien kuluessa muuttunut aiempaakin vaativammaksi.

Valmistelussa on vertailtu Oulussa maksettavia palkkioita viiden muun suuren kaupungin palkkioihin, ja korotuksen jälkeenkin Oulun kokouspalkkiot ovat muiden suurten kaupunkien keskiarvojen alapuolella. Helsinki ja Espoo ovat palkkiotasoltaan omassa luokassaan, mutta vertailussa Vantaan, Tampereen ja Turunkin kanssa Oulussa palkkiot ovat korotuksen jälkeenkin toiseksi alimmat heti Turun jälkeen. Johtamisjärjestelmien erojen vuoksi kaupunkien palkkiojärjestelmät eivät ole täysin vertailukelpoisia. 

Jatkossa palkkioita ja korvauksia tarkistetaan vuosittain noudattaen yleisen kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) mukaista yleiskorotuksen keskimääräistä tasoa. Vuoden 2023 ennakoitu palkkioiden kokonaiskustannus Oulussa on noin 850 000 euroa, ja valmisteltu korotus merkitsee vajaan 400 000 euron lisäkustannusta vuodesta 2024 alkaen.

Lisätietoja:

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä, p. 050 512 1949

hallintojohtaja Ari Heikkinen, p. 0400 700 507