Kolme etenee soveltuvuusarviointeihin Oulun Veden johtajahaussa

05.04.2024

Oulun Veden johtajahaussa kolme hakijaa etenee soveltuvuusarviointeihin. Soveltuvuusarviointeihin on kutsuttu insinööri YAMK Risto Bergbacka, filosofian maisteri Sara Alanärä sekä diplomi-insinööri Juha Hiltula.

Oulun Veden johtaja vastaa Oulun Vesi -liikelaitoksen toiminnasta, taloudesta ja kehittämisestä. Hän raportoi teknisten liikelaitosten johtokunnalle toiminnasta ja toimii esittelijänä johtokunnassa ja muissa hallintoelimissä. Hänen esihenkilönään toimii kaupunkiympäristöjohtaja.

Keskeinen johtajan tehtävä on muun muassa liikelaitoksen strateginen suunnittelu ja johtaminen, jossa otetaan huomioon lainsäädännön ja toimintaympäristön muutokset. Lisäksi johtaja vastaa strategisten kehityshankkeiden johtamisesta ja koordinoi vesihuollon kehittämistä.

Oulun Veden johtajaksi haki 28 henkilöä. Kaupunginhallitus päättää uudesta johtajasta arviolta toukokuun alkupuolella.