Kontinkankaan-Myllyojan kotihoidossa ei ole tarvinnut supistaa asiakkaiden käyntiaikoja lakon vuoksi

27.09.2022

Tehy ry:n ja SuPer ry:n lakko Oulun kaupungin Kontinkankaan-Myllyojan kotihoidossa alkoi tiistaina 27.9.2022 klo 00.01 ja päättyy perjantaina 30.9.2022 klo 23.59.

Ensimmäinen lakkopäivä Kontinkankaan-Myllyojan kotihoidossa on alkanut rauhallisesti ja töissä on riittävästi osaavaa henkilökuntaa. Tavoitteena oli, että aamuvuorossa työskentelisi vähintään 20 hoitajaa, töihin tuli 22 hoitajaa. Myös iltavuoron tavoite 15 työntekijää vaikuttaa toteutuvan tai ylittyvän. Käyntiaikaa asiakkaan luona ei ole tarvinnut supistaa, myös suihkukäynnit on pystytty toteuttamaan.

Myös tulevat lakkopäivät ovat todennäköisesti rauhallisia, sillä jokaiselle lakkopäivälle on löytynyt välttämätön määrä työntekijöitä. Jos työntekijöitä tulee enemmän, hoitokäyntejä ei tarvitse välttämättä supistaa.

Miten lakko näkyy asiakkaalle tai omaiselle?

Lakosta johtuen kotihoidon käynti voi olla eri aikaan kuin tavallisesti ja käynnin kesto voi olla normaalia lyhyempi. Lakon aikanakin turvataan asiakkaiden hygienia, ravitsemus, lääkehoito ja hoitotoimenpiteet. Asiakkaalle ja omaiselle tämä näkyy siten, että hoitaja, joka tulee kotikäynnille, ei välttämättä tunne asiakkaan kotia, tapoja ja tottumuksia.

Kuinka suurta asiakasmäärää lakko koskee?

Kontinkankaan-Myllyojan kotihoidossa on noin 230 asiakasta. Asiakkaista noin 200 tarvitsee 1–4 kotihoidon käyntiä joka päivä. Noin kymmenen asiakkaan kohdalla hoito tehdään yhdessä omaisten kanssa, omaisten aloitteesta. Se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että omainen hoitaa päiväkäynnin asiakkaan luona, kotihoito hoitaa muut käynnit.

Miksi lakkoa ei pyydetty siirtämään tai haettu työntekijöiden määräämistä töihin?

Kontinkangas-Myllyojan kotihoidon lakkovaroitus annettiin Oulun kaupungille 29.8.2022. Työ- ja elinkeinoministeriö siirsi kerran lakon alkua ja lakko siirtyi alkamaan aikaisintaan 27.9.

Lakkoon varautuminen aloitettiin välittömästi, kun lakkovaroitus annettiin. Henkilöstöä lakon ajalle on saatu henkilöstövuokrauksesta, lyhytaikaisista sijaisista, vapaaehtoisesti muista yksiköistä siirtyvistä ja lähiesihenkilöistä.

Järjestöjen kanssa suojelutyöpanoksesta käytiin neuvottelut 26.9.2022 ja saimme sovittua puuttuviin vuoroihin suojelutyötä. Lakon siirtäminen ei olisi tuonut nyt tehtyihin varautumisen järjestelyihin lisäarvoa.