Korvenkylän suunnalla rakennetaan katuja

30.11.2021

Korvenkylän alueen toisen vaiheen katujen ja vesihuollon rakentaminen on aloitettu. Työt kestävät elokuun lopulle saakka. Urakassa rakennetaan Kievarintie välille Puuperäntie-Sorakankaantie sekä useita uusia katuja: Korvotie, Tonkkatie, Sammiotie, Tiinutie sekä Soikkotie. Nykyinen Polvikankaantie muutetaan jalankulku- ja pyöräilyväyläksi Sorakankaantielle asti. Katujen rakentamisen yhteydessä alueelle rakennetaan myös vesihuolto, valaistus sekä sähkö- ja tietoliikenneverkkoja.

Nykyiselle kuntoradalle rakennetaan uusi silta Kievarinreitin yli, Kievarinreitin ylikulkukäytävä, jonka vuoksi Polvikantaantien ja Kappatien välisellä osuudella latuyhteys ei ole käytössä urakan aikana.

Pahoittelemme urakasta johtuvaa väliaikaista haittaa.

Kuva kartasta.