Koulutusta rakennusten ylilämpenemisen hallintaan ja vähähiiliseen rakentamiseen 13.4.2023

04.04.2023

Rakennusvalvonta järjestää 13.4.2023 koulutusta sekä vähähiilisen rakentamisen perusteista että ylilämpenemisen hallinnasta. Aamupäivällä tutustutaan vähähiilisen rakentamisen aiheisiin ja iltapäivällä alansa huippu Mika Vuolle kouluttaa kesäajan huonelämpötilan hallintaan ja mm. päivänvalokertoimesta. 

Katso lisätietoja ja ilmoittautudu linkeistä.

13.4.2023 klo 8-10.50 Ympäristötalolla ja Teamsissa

Vähähiilinen rakentaminen

13.4.2023 klo 13.15-16 Ympäristötalolla ja Teamsissa.

Kesäajan huonelämpötila ja päivänvalokerroin