Kulttuuri-ilmastonmuutos NYT - Kaupunginhallitus lähetti kaupunkistrategian Oulu 2030 valtuustolle hyväksyttäväksi

24.01.2022

Oulun kaupunginhallitus on lähettänyt kaupunkistrategia Oulu 2030 kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Strategia tulee kaupunginvaltuuston päätettäväksi 31.1.2022. Valtuusto päättää kaupunkistrategiassa kaupungin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Uuden kaupunkistrategian keskeisimpänä tavoitteena on kasvun vauhdittaminen kestävästi 2020-luvulla.

Kaupunkistrategian 2030 visio on Kulttuuri-ilmastonmuutos NYT! Kaupungin arvoina säilyvät rohkeus, reiluus ja vastuullisuus.

Kaupunkistrategian mukaan Oulu 2030 on asteen verran parempi paikka elää, opiskella ja yrittää. Kulttuuri-ilmastonmuutos on uutta yhdessäolon tunnetta, oululaista asennetta ja tapaa toimia. Vuonna 2030 Oulu on pohjoinen kestävästi kasvava 230.000 asukkaan kansainvälinen keskus. Oulussa yhdistyy inhimillinen ja hyväntuulinen ilmapiiri, huipputeknologia ja yrittäjyys sekä omaleimainen, uutta luova älykäs kulttuuri. Oulussa on osaavaa työvoimaa, korkeatasoinen koulutustarjonta ja nuori väestö. Sivistys rakentaa Oulua. Rakennamme yhdessä kansainvälisiä menestystarinoita ja hyödynnämme rohkeasti digitalisaation mahdollisuudet. Tavoitteena on 2000 työpaikan nettokasvu vuodessa.

Kaupunkistrategiaa on valmisteltu kaupunginvaltuuston puheenjohtajien toimikunnan ohjauksessa. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt kaupunkistrategiaa kahdessa työpajassa.  Viranhaltijavalmistelusta on vastannut kaupungin johtoryhmä ja valmistelevana ryhmänä poikkihallinnollinen asiantuntijaryhmä. Strategian sisältöjä on käsitelty toimialojen johtoryhmissä ja muissa henkilöstötilaisuuksissa. Henkilöstöjärjestöjen edustajat ovat osallistuneet valtuuston strategiaseminaareihin sekä viranhaltijajohdon yhteisiin strategiaa käsitteleviin tilaisuuksiin. Kaupunkistrategialuonnos on ollut kommentoitavana henkilöstölle kaupungin intranetissä.

Valmistelussa on hyödynnetty Oulun uuden brändin valmistelun yhteydessä saatua asukkaiden palautetta sekä Elinkeinopoliittisen toimenpideohjelman valmistelun yhteydessä saatua alueen yritysten ja sidosryhmien palautetta. Kaupunkistrategialuonnosta on käsitelty Oulun nuorisovaltuusto ONEssa, vanhus- ja vammaisneuvostoissa sekä Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnassa. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaariin osallistui nuorten haastajien ryhmä.

Hallintokunnat asettavat yksityiskohtaisemmat tavoitteet käyttösuunnitelmissaan kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti. Kaupunkistrategian väliarviointi tehdään valtuustokauden puolivälin jälkeen. Kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.