Kulttuuri- ja taidealan kumppania haetaan pohjoismaiseen kestävän kehityksen yhteistyöhön

02.02.2022

Oulun kaupunki rakentaa yhteistyöverkostoja kulttuuripääkaupunkivuotta silmällä pitäen ja etsii nyt pikaisella aikataululla kestävyydestä kiinnostunutta kumppania. 

Taide ja kulttuuri voivat olla entistä aktiivisemmassa roolissa siirryttäessä kestävämpään maailmaan. Kaupungin tapahtumayksikkö on mukana pohjoismaisessa Sustainability in Culture -projektissa, johon se hakee sopivaa kulttuuri- ja taidealan kumppania.  

Nordisk Kulturfondetilta rahoitusta saavaa hanketta vetää Central Denmark EU Office Brysselissä ja kumppaneita ovat Central Denmark Region Tanskassa, Västra Götaland Region Ruotsissa ja Oulun kaupungin viestintä- ja tapahtumaryhmä Suomessa.  

Kaikissa kolmessa maassa mukaan halutaan kestävyystoimista kiinnostuneita kulttuurialan organisaatioita. Kulttuuriorganisaatiolta toivotaan aitoa kiinnostusta aiheeseen, esimerkkejä hyvistä kestävyyskäytännöistä ja osallistumista verkoston online-tapaamisiin sekä Göteborgiin suuntautuvalle verkostoitumismatkalle toukokuussa. 

Hakemus tulee täyttää 7. helmikuuta 2022 kello 15.00 mennessä. Päätös valinnasta toimitetaan 8. helmikuuta.  

Hakijalla tulee olla aikaa hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen viikolla 6.  

Hae mukaan ja täytä lomake