Kulttuurin sopimuskumppaneita haetaan kaudelle 2025–2027

30.04.2024

Avoin haku uudelle kolmivuotiselle sopimuskaudelle käynnistyy 10.5.2024


Oulun kaupungin kulttuuripalvelut on vuodesta 2006 lähtien solminut määräaikaisia kumppanuussopimuksia ammattimaisesti toimivien kulttuurialan yhteisöjen kanssa.

Vuoden 2025 alussa alkavalle kolmivuotiselle sopimuskaudelle kulttuurikumppanit haetaan avoimella haulla. Hakuaika on 10.5–7.6.2024. Tarvittavat tiedot hakemuksen jättämiseen löytyvät sivulta https://www.ouka.fi/yleiset-kulttuuripalvelut/kulttuurikumppanit

Kumppanit valitaan hakijoiden ja hakemusten arvioinnin sekä keskinäisen vertailun perusteella. Arviointiryhmään kuuluu Oulun kaupungin kulttuuripalveluiden eri taiteenalojen ja kulttuurin asiantuntijoita, ja päätöksen tekee kulttuurijohtaja. Kulttuurikumppaneiden valinnat julkistetaan syksyllä 2024. 

Kulttuurikumppanit muodostavat laaja-alaisen asiantuntijoiden yhteistyöverkoston, jolla on merkittävä rooli kaupungin taide- ja kulttuuritoiminnassa. Sopimuskaudella 2022–2024 kumppaneina on 18 eri taiteenaloja edustavaa yhteisöä, jotka on valittu kumppaneiksi neuvottelumenettelyllä. Mukana on laaja kirjo taidetta; kirjallisuudesta sanataiteeseen, tanssista valokuvaan.

Kulttuurikumppanit saavat toimintaansa avustusta ja tuottavat kulttuurisisältöjä ja -tapahtumia kaikkien oululaisten ja lähialueiden asukkaiden käyttöön. Sopimustoiminta vahvistaa kulttuuritoimijoiden pitkäjänteistä omaa kehitystyötä sekä yhteistyötä Oulun kaupungin kanssa.